Indus Avengers (NCCA Premier Prestige 2016)

Captain : Abhishek Sahu

Vice Captain : Vivek Sampath

Player Count : 12Players

C

Abhishek Sahu Verified

 All Rounder 
View Profile

Abhishek Singh Verified

 All Rounder 
View Profile

Chinmaya Sahoo Verified

 All Rounder 
View Profile

Chitrajit Chandrashe Not Verified

 All Rounder 
View Profile

Gowtham Karavadi Verified

 All Rounder 
View Profile

Rachit Sharma Verified

 All Rounder 
View Profile

Raja Dammalapati Verified

 All Rounder 
View Profile

Sachin Gorde Not Verified

 All Rounder 
View Profile

Sourabh Dargan Verified

 All Rounder 
View Profile

Teja Goda Verified

 All Rounder 
View Profile

Vijay Chukka Verified

 All Rounder 
View Profile

VC

Vivek Sampath Verified

 All Rounder 
View Profile
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...