Northern California Cricket Association NCCA
OG Masters - Roster

OG Masters
   vs   
Silicon Valley Tigers
Schedule :   Saturday 24 Feb 2018 9:30 AM
Match Type: League Ground: Sea Breeze
Umpire(s) : TBD   &   Batting Side Leg Umpire

1
Amit Sharma
     23
Ravi Krishna Pasupuleti  
    
2
Ankur Cougars T20 Ncca T20
     24
Rocky Singh  
    
3
Anuj Patel
     25
s Vashishat  
    
4
Anwar Ahmed
     26
Saqib Saleem  
    
5
Deval Patel
     27
Sarabjit Chadda  
    
6
Faisal Khan
     28
Saurabh Singh  
    
7
Ganesh Sanap
     29
Sekar Sundaram  
    
8
Govardhan Gayam
     30
Shafiq Khan  
    
9
Hyder Gowher
     31
Shairyar Shafaqat  
    
10
Jagdeep Singh
     32
Sheryar Khan  
    
11
Jigar Patel
     33
Snehal Fulzele  
    
12
Kamal Dhir
     34
Sundaram Subramaniam  
    
13
Kedar Dixit
     35
Sunny Singh  
    
14
Majid Mohammad
     36
Sushil Kumar  
    
15
Mihir Buty
     37
Suyash Kumar  
    
16
Natraj Chithapuram
     38
Tushar Desai  
    
17
Nilesh Shah
     39
Umang Parikh  
    
18
Nitin Buty
     40
Umar Bham  
    
19
Og Masters
     41
Vaibhav Mankame  
    
20
Prodyut Sampath
     42
Vinay Mehra  
    
21
Raju Badadare
     43
Zubair Bham  
    
22
Ranveer Kumar
     44
 
1      6     
2      7     
3      8     
4      9     
5      10     
Powered By cricclubs.com