Northern California Cricket Association NCCA
OG Masters - Roster

United
   vs   
OG Masters
Schedule :   Saturday 10 Feb 2018 1:00 PM
Match Type: League Ground: United Ground
Umpire(s) : TBD   &   Batting Side Leg Umpire

1
Amit Sharma
     16
Og Masters  
    
2
Anuj Patel
     17
Raju Badadare  
    
3
Anwar Ahmed
     18
Ranveer Kumar  
    
4
Deval Patel
     19
Rocky Singh  
    
5
Faisal Khan
     20
Sarabjit Chadda  
    
6
Ganesh Sanap
     21
Sekar Sundaram  
    
7
Govardhan Gayam
     22
Shafiq Khan  
    
8
Hyder Gowher
     23
Snehal Fulzele  
    
9
Jagdeep Singh
     24
Sundaram Subramaniam  
    
10
Jigar Patel
     25
Sushil Kumar  
    
11
Kamal Dhir
     26
Tushar Desai  
    
12
Kedar Dixit
     27
Umang Parikh  
    
13
Majid Mohammad
     28
Vaibhav Mankame  
    
14
Natraj Chithapuram
     29
Zubair Bham  
    
15
Nilesh Shah
     30
 
1      6     
2      7     
3      8     
4      9     
5      10     
Powered By cricclubs.com