Northern California Cricket Association NCCA
OG Masters - Roster

Silicon Valley Tigers
   vs   
OG Masters
Schedule :   Saturday 20 Jan 2018 10:00 AM
Match Type: League Ground: Fremont City Park
Umpire(s) : TBD   &   Batting Side Leg Umpire

1
Amit Sharma
     18
Ranveer Kumar  
    
2
Anuj Patel
     19
Rocky Singh  
    
3
Anwar Ahmed
     20
Sarabjit Chadda  
    
4
Deval Patel
     21
Saurabh Singh  
    
5
Faisal Khan
     22
Sekar Sundaram  
    
6
Ganesh Sanap
     23
Shafiq Khan  
    
7
Govardhan Gayam
     24
Shairyar Shafaqat  
    
8
Hyder Gowher
     25
Snehal Fulzele  
    
9
Jagdeep Singh
     26
Sundaram Subramaniam  
    
10
Jigar Patel
     27
Sunny Singh  
    
11
Kamal Dhir
     28
Sushil Kumar  
    
12
Kedar Dixit
     29
Suyash Kumar  
    
13
Majid Mohammad
     30
Tushar Desai  
    
14
Natraj Chithapuram
     31
Umang Parikh  
    
15
Nilesh Shah
     32
Umar Bham  
    
16
Og Masters
     33
Vaibhav Mankame  
    
17
Raju Badadare
     34
Zubair Bham  
    
 
1      6     
2      7     
3      8     
4      9     
5      10     
Powered By cricclubs.com