Northern California Cricket Association NCCA
OG Masters - Roster

OG Masters
   vs   
United
Schedule :   Sunday 14 Jan 2018 1:00 PM
Match Type: L Ground: Sea Breeze
Umpire(s) : All Stars Eagles   &   Batting Side Leg Umpire

1
Amit Sharma
     22
Ravi Krishna Pasupuleti  
    
2
Ankur Cougars T20 Ncca T20
     23
Rocky Singh  
    
3
Anuj Patel
     24
S Vashishat  
    
4
Deval Patel
     25
Saqib Saleem  
    
5
Faisal Khan
     26
Sarabjit Chadda  
    
6
Ganesh Sanap
     27
Saurabh Singh  
    
7
Govardhan Gayam
     28
Sekar Sundaram  
    
8
Hyder Gowher
     29
Shafiq Khan  
    
9
Jagdeep Singh
     30
Shairyar Shafaqat  
    
10
Jigar Patel
     31
Sheryar Khan  
    
11
Kamal Dhir
     32
Snehal Fulzele  
    
12
Kedar Dixit
     33
Sundaram Subramanian  
    
13
Majid Mohammad
     34
Sunny Singh  
    
14
Mihir Buty
     35
Sushil Kumar  
    
15
Natraj Chithapuram
     36
Suyash Kumar  
    
16
Nilesh Shah
     37
Tanuj Manda  
    
17
Nitin Buty
     38
Tushar Desai  
    
18
Og Masters
     39
Umang Parikh  
    
19
Prodyut Sampath
     40
Umar Bham  
    
20
Raju Badadare
     41
Vaibhav Mankame  
    
21
Ranveer Kumar
     42
Vinay Mehra  
    
 
1      6     
2      7     
3      8     
4      9     
5      10     
Powered By cricclubs.com