# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Nachiket Torwekar 5 0 0 0 0 5
2 Natwar Agrawal 4 0 0 0 0 4
3 Abhijeeth Jhadav 3 0 0 0 0 3
4 Sonu Singh 2 0 0 1 0 3
5 Pranay Upadhyay 0 0 0 0 3 3
6 Sunil Subramanian 2 0 0 0 0 2
7 Nanda Kishore 2 0 0 0 0 2
8 Savi Singh 2 0 0 0 0 2
9 Gurnek Singh 2 0 0 0 0 2
10 Faraz Mirza 2 0 0 0 0 2
11 Sandeep Mehta 2 0 0 0 0 2
12 Nikhil Mullapudi 2 0 0 0 0 2
13 Keerat Singh 2 0 0 0 0 2
14 Ravi Bhandol 2 0 0 0 0 2
15 Krishnan Sasikumar 2 0 0 0 0 2
16 Suryansh Kumar 2 0 0 0 0 2
17 Harshal Vora 1 0 0 1 0 2
18 Rocky Singh Jr 0 0 0 2 0 2
19 Sushil Kumar 1 0 0 0 0 1
20 Pramod Patlolla 1 0 0 0 0 1
21 Abishek Chandrasekaran 1 0 0 0 0 1
22 Sunil Chanan 1 0 0 0 0 1
23 Shailesh Patel 1 0 0 0 0 1
24 Satbir Singh 1 0 0 0 0 1
25 Sukhwant Sekhon 1 0 0 0 0 1
26 Subhash Chuttugudisi 1 0 0 0 0 1
27 Yousuf Mamsa 1 0 0 0 0 1
28 Dhrumil Patel 1 0 0 0 0 1
29 Mihaly Szigeti 1 0 0 0 0 1
30 Waqas Mirza 1 0 0 0 0 1
31 Sagar Chada 1 0 0 0 0 1
32 Amish Patel 1 0 0 0 0 1
33 Sonu Goswami 1 0 0 0 0 1
34 Amitoj Ahluwalia 1 0 0 0 0 1
35 Vaibhav Patel 1 0 0 0 0 1
36 Murtaza Pitalwala 1 0 0 0 0 1
37 Siddhart Patil 1 0 0 0 0 1
38 Ram Prasad 1 0 0 0 0 1
39 Abhishek Dhanuka 1 0 0 0 0 1
40 Karthik Rayala 1 0 0 0 0 1
41 Shahid Mahmood 1 0 0 0 0 1
42 Harish Chowdhary 1 0 0 0 0 1
43 Nikhil Sharma 0 0 0 1 0 1
44 Ravi Porandla 0 0 0 1 0 1
45 Vrushank Bhatt 0 0 0 1 0 1
46 Harry Singh 0 0 0 0 1 1
47 Sunny Singh 0 0 0 1 0 1
48 Abhishek Kattuparambil 0 0 0 0 1 1
49 Stephen Kent 0 0 0 1 0 1
50 Ankur Makhija 0 0 0 0 1 1
51 Sriram Rangarajan 0 0 0 1 0 1