# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Nauman Mustafa 3 0 0 0 2 5
2 Shashank Vittaladevaram 4 0 0 0 0 4
3 Abhishek Kattuparambil 2 0 0 0 2 4
4 Srinidhi Raghavendran 2 0 1 0 0 3
5 Gaurav Patenkar 2 0 0 0 0 2
6 Devang Deshpande 2 0 0 0 0 2
7 Samarth Jayadev 2 0 0 0 0 2
8 Nikhil Mullapudi 2 0 0 0 0 2
9 Akhil Arunachalam 2 0 0 0 0 2
10 Hasu Patel 1 0 0 0 1 2
11 Harsh Shah 1 0 1 0 0 2
12 Rafeh Akram 1 0 0 0 0 1
13 Shailesh Patel 1 0 0 0 0 1
14 Aravind Patman 1 0 0 0 0 1
15 Vijay Raghavan 1 0 0 0 0 1
16 Daniel Amirtharaj 1 0 0 0 0 1
17 Ameya Deshpande 1 0 0 0 0 1
18 Niraj Bangari 1 0 0 0 0 1
19 Jay Iyer 0 0 1 0 0 1
20 Yuvraj Khullar 0 0 0 1 0 1
21 Maulin Vajir 0 0 0 1 0 1