# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Nauman Mustafa 3 0 0 0 2 5
2 Shashank Vittaladevaram 4 0 0 0 0 4
3 Abhishek Kattuparambil 2 0 0 0 2 4
4 Nikhil Mullapudi 2 0 0 0 0 2
5 Akhil Arunachalam 2 0 0 0 0 2
6 Gaurav Patenkar 2 0 0 0 0 2
7 Samarth Jayadev 2 0 0 0 0 2
8 Devang Deshpande 2 0 0 0 0 2
9 Harsh Shah 1 0 0 1 0 2
10 Srinidhi Raghavendran 1 0 1 0 0 2
11 Hasu Patel 1 0 0 0 0 1
12 Aravind Patman 1 0 0 0 0 1
13 Niraj Bangari 1 0 0 0 0 1
14 Shailesh Patel 1 0 0 0 0 1
15 Ameya Deshpande 1 0 0 0 0 1
16 Vijay Raghavan 1 0 0 0 0 1
17 Denny Immanuel 1 0 0 0 0 1
18 Yuvraj Khullar 0 0 0 1 0 1
19 Jay Iyer 0 0 0 1 0 1
20 Maulin Vajir 0 0 0 1 0 1