# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Preetam Kothapally 4 0 2 2 0 8
2 Rohith Bharani 3 0 0 1 0 4
3 Rahul Jariwala 3 0 0 1 0 4
4 Vijay Chukka 3 0 0 0 0 3
5 rakesh deva 0 1 0 1 1 3
6 Abhishek Sahu 2 0 0 0 0 2
7 Kanish Bhalla 2 0 0 0 0 2
8 Anish Deshpande 1 0 0 1 0 2
9 Sakthi Karimanal 1 0 0 1 0 2
10 Abhishek Singh 1 0 0 0 0 1
11 Premchand Bellamkonda 1 0 0 0 0 1
12 Rakesh Deva 1 0 0 0 0 1
13 Arnav Kothapally 1 0 0 0 0 1
14 Anuvrat Shukla 1 0 0 0 0 1
15 Skanda Rohit Sharma 1 0 0 0 0 1
16 Jay Sonawala 0 0 0 1 0 1
17 Harikrishnan Nair 0 0 0 1 0 1