# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Rahul Jariwala 1 2 2 2 3 10
2 Arvind Putnam 7 1 0 0 0 8
3 Gaurav Patanker 6 0 1 0 0 7
4 Zach Zadoo 3 1 0 0 1 5
5 Srinivas Salver 3 0 1 0 0 4
6 Mohammad Tariq 3 0 0 1 0 4
7 Kanish Bhalla 3 0 0 1 0 4
8 Vinay Suri 3 0 1 0 0 4
9 Srinidhi Raghavendran 3 0 1 0 0 4
10 Arshdeep Singh 1 0 0 0 2 3
11 Arjun Thyagarajan 2 0 0 0 0 2
12 Sakthi Karimanal 2 0 0 0 0 2
13 Arya Gupta 2 0 0 0 0 2
14 Z Khan 0 0 2 0 0 2
15 Saqib Saleem 1 0 0 0 0 1
16 Saurabh Netravalkar 1 0 0 0 0 1
17 Imran Khan 1 0 0 0 0 1
18 Anuvrat Shukla 1 0 0 0 0 1
19 Sreecharan Gudenti 1 0 0 0 0 1
20 Srihari Dasarathy 1 0 0 0 0 1
21 Dev Thadani 1 0 0 0 0 1
22 Anish Deshpande 0 0 1 0 0 1
23 Samarth Jayadev 0 0 1 0 0 1
24 Jayanth Chakravarthy 0 0 1 0 0 1
25 Rutvik Chunduri 0 0 0 0 0 0
26 Akul Saxena 0 0 0 0 0 0
27 Akhil Arunachalam 0 0 0 0 0 0
28 Pranay Suri 0 0 0 0 0 0
29 Vatsal Vaghela 0 0 0 0 0 0
30 Vibhav Altekar 0 0 0 0 0 0
31 Harikrishnan Nair 0 0 0 0 0 0