# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Sushil Kumar 4 0 0 0 0 4
2 Anwar Ahmed 2 0 1 1 0 4
3 Sunny Singh 3 0 0 0 0 3
4 Govardhan Gayam 2 0 0 1 0 3
5 Deval Patel 2 0 0 0 0 2
6 Ranveer Kumar 2 0 0 0 0 2
7 Ravi Krishna Pasupuleti 2 0 0 0 0 2
8 Anuj Patel 1 0 0 0 0 1
9 Hyder Gowher 1 0 0 0 0 1
10 Sarabjit Chadda 1 0 0 0 0 1
11 Saurabh Singh 1 0 0 0 0 1
12 Amit Sharma 1 0 0 0 0 1
13 Faisal Khan 1 0 0 0 0 1
14 Tushar Desai 0 0 0 0 1 1
15 Prodyut Sampath 0 0 0 0 1 1
16 Ganesh Sanap 0 0 1 0 0 1
17 Rocky Singh 0 0 0 1 0 1
18 Sriram Ramamurthy 0 0 0 1 0 1
19 Raju Badadare 0 0 1 0 0 1