# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Sushil Kumar 5 0 0 0 1 6
2 Anwar Ahmad 2 0 1 1 0 4
3 Sunny Singh 3 0 0 0 0 3
4 Govardhan Gayam 2 0 1 0 0 3
5 Ravi Krishna Pasupuleti 2 0 0 0 0 2
6 Ranveer Kumar 2 0 0 0 0 2
7 Faisal Khan 2 0 0 0 0 2
8 Deval Patel 2 0 0 0 0 2
9 Prodyut Sampath 1 0 0 0 1 2
10 Tushar Desai 0 0 1 0 1 2
11 Sarabjit Chadda 1 0 0 0 0 1
12 Hyder Gowher 1 0 0 0 0 1
13 Amit Sharma 1 0 0 0 0 1
14 Saurabh Singh 1 0 0 0 0 1
15 Anuj Patel 1 0 0 0 0 1
16 Majid Mohammad 0 0 0 0 1 1
17 Rocky Singh 0 0 1 0 0 1
18 Raju Badadare 0 0 1 0 0 1
19 Sriram Ramamurthy 0 0 0 1 0 1
20 Ganesh Sanap 0 0 1 0 0 1
21 Jagdeep Singh 0 0 0 0 0 0
22 Ankur Cougars T20 Ncca T20 0 0 0 0 0 0
23 Shafiq Khan 0 0 0 0 0 0
24 Vinay Mehra 0 0 0 0 0 0
25 Jigar Patel 0 0 0 0 0 0
26 Nilesh Shah 0 0 0 0 0 0
27 Nitin Buty 0 0 0 0 0 0
28 Mihir Buty 0 0 0 0 0 0
29 Og Masters 0 0 0 0 0 0
30 Sheryar Khan 0 0 0 0 0 0
31 Tanuj Manda 0 0 0 0 0 0
32 Umar Bham 0 0 0 0 0 0
33 Vaibhav Mankame 0 0 0 0 0 0
34 S Vashishat 0 0 0 0 0 0
35 Umang Parikh 0 0 0 0 0 0
36 Saqib Saleem 0 0 0 0 0 0
37 Kamal Dhir 0 0 0 0 0 0