# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Sushil Kumar 5 0 0 0 1 6
2 Anwar Ahmad 2 0 1 1 0 4
3 Sunny Singh 3 0 0 0 0 3
4 Govardhan Gayam 2 0 1 0 0 3
5 Deval Patel 2 0 0 0 0 2
6 Ravi Krishna Pasupuleti 2 0 0 0 0 2
7 Ranveer Kumar 2 0 0 0 0 2
8 Faisal Khan 2 0 0 0 0 2
9 Prodyut Sampath 1 0 0 0 1 2
10 Tushar Desai 0 0 1 0 1 2
11 Saurabh Singh 1 0 0 0 0 1
12 Anuj Patel 1 0 0 0 0 1
13 Sarabjit Chadda 1 0 0 0 0 1
14 Hyder Gowher 1 0 0 0 0 1
15 Amit Sharma 1 0 0 0 0 1
16 Ganesh Sanap 0 0 1 0 0 1
17 Majid Mohammad 0 0 0 0 1 1
18 Rocky Singh 0 0 1 0 0 1
19 Raju Badadare 0 0 1 0 0 1
20 Sriram Ramamurthy 0 0 0 1 0 1