# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Mrugesh Pankhaniya 3 0 1 1 5
2 Luxmi Dutt Sharma 2 0 0 0 2
3 Muralidhar Posanipally 2 0 0 0 2
4 Sid Mahadevan 2 0 0 0 2
5 Amrik Singh 2 0 0 0 2
6 Nishant Sharma 2 0 0 0 2
7 Ravi Kiran 1 0 1 0 2
8 Kannan Rajan 1 0 0 0 1
9 Sunil Singh 1 0 0 0 1
10 Saurabh Sule 1 0 0 0 1