# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Unmesh Deshpande 3 1 0 0 0 4
2 Sujesh Pulikkal 3 0 1 0 0 4
3 Harneek Singh 3 0 1 0 0 4
4 Les Ponneri 3 0 0 0 0 3
5 Apu Chacha 3 0 0 0 0 3
6 Sundarapandian Arumugam 2 0 0 0 0 2
7 Sriram Sreenivas 1 1 0 0 0 2
8 Sher Ali 2 0 0 0 0 2
9 Sriram Balachandran 2 0 0 0 0 2
10 Ahmad Amin 2 0 0 0 0 2
11 Shiv Shanker Gurumurthy 1 0 1 0 0 2
12 Tarun Gupta 1 0 0 1 0 2
13 Gautham Sista 1 0 0 0 1 2
14 Muhammad Hassaan Khawar 1 0 0 0 1 2
15 Kaushik Vemareddy 0 0 1 1 0 2
16 Karteek Kankanala 1 0 0 0 0 1
17 Tamim Khan 1 0 0 0 0 1
18 Shiva Vashishat 1 0 0 0 0 1
19 Manoj Kumar 1 0 0 0 0 1
20 Sriram Kaushik 1 0 0 0 0 1
21 Sher Ali Ali 0 1 0 0 0 1
22 Manjeet Singh Sidhu 1 0 0 0 0 1
23 Shantanu Divekar 0 0 1 0 0 1
24 Venkat Narayan 0 0 0 0 0 0
25 Kartheek Alla 0 0 0 0 0 0
26 Vrishank Kasyap Maganti 0 0 0 0 0 0
27 Srinivas Kundam 0 0 0 0 0 0
28 Vinod Muthu Krishnan 0 0 0 0 0 0
29 Koushik Varma 0 0 0 0 0 0
30 Hasan Imam 0 0 0 0 0 0
31 Prasad S Maganti 0 0 0 0 0 0
32 Hamel Nayak 0 0 0 0 0 0
33 Shishu Bedi 0 0 0 0 0 0
34 Karteek Kankanala 0 0 0 0 0 0
35 Sivateja Gujjalapati 0 0 0 0 0 0
36 Ahmad A 0 0 0 0 0 0
37 Zubair Quazi 0 0 0 0 0 0
38 Shantanu Divekar 0 0 0 0 0 0
39 Yasir Khan 0 0 0 0 0 0