# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Unmesh Deshpande 3 1 0 0 0 4
2 Sujesh Pulikkal 3 0 1 0 0 4
3 Harneek Singh 3 0 1 0 0 4
4 Apu Chacha 3 0 0 0 0 3
5 Les Ponneri 3 0 0 0 0 3
6 Sundarapandian Arumugam 2 0 0 0 0 2
7 Ahmad Amin 2 0 0 0 0 2
8 Sriram Balachandran 2 0 0 0 0 2
9 Sriram Sreenivas 1 1 0 0 0 2
10 Sher Ali 2 0 0 0 0 2
11 Muhammad Hassaan Khawar 1 0 0 0 1 2
12 Tarun Gupta 1 0 0 1 0 2
13 Shiv Shanker Gurumurthy 1 0 1 0 0 2
14 Gautham Sista 1 0 0 0 1 2
15 Kaushik Vemareddy 0 0 1 1 0 2
16 Manoj Kumar 1 0 0 0 0 1
17 Shiva Vashishat 1 0 0 0 0 1
18 Tamim Khan 1 0 0 0 0 1
19 Manjeet Singh Sidhu 1 0 0 0 0 1
20 Karteek Kankanala 1 0 0 0 0 1
21 Sher Ali Ali 0 1 0 0 0 1
22 Sriram Kaushik 1 0 0 0 0 1
23 Shantanu Divekar 0 0 1 0 0 1
24 Kartheek Alla 0 0 0 0 0 0
25 Sivateja Gujjalapati 0 0 0 0 0 0
26 Karteek Kankanala 0 0 0 0 0 0
27 Shishu Bedi 0 0 0 0 0 0
28 Venkat Narayan 0 0 0 0 0 0
29 Hamel Nayak 0 0 0 0 0 0
30 Prasad S Maganti 0 0 0 0 0 0
31 Yasir Khan 0 0 0 0 0 0
32 Shantanu Divekar 0 0 0 0 0 0
33 Zubair Quazi 0 0 0 0 0 0
34 Hasan Imam 0 0 0 0 0 0
35 Ahmad A 0 0 0 0 0 0
36 Koushik Varma 0 0 0 0 0 0
37 Vinod Muthu Krishnan 0 0 0 0 0 0
38 Srinivas Kundam 0 0 0 0 0 0
39 Vrishank Kasyap Maganti 0 0 0 0 0 0