# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Krishnan Sasikumar 5 0 0 0 0 5
2 Karthik Rayala 4 0 1 0 0 5
3 Saikiran Todusu 3 0 1 1 0 5
4 Sridar Rajagopalan 4 0 0 0 0 4
5 Sandeep Ladda 3 0 0 0 0 3
6 Tushar Desai 2 0 0 0 1 3
7 Baldev Sharma 2 0 0 0 1 3
8 Tanuj Mainda 2 0 1 0 0 3
9 Saikiran Todusu 0 0 2 0 0 2
10 Sunny Moza 1 0 0 0 0 1
11 Ashok Kumar 1 0 0 0 0 1
12 Devaraj Marichammy 1 0 0 0 0 1
13 Sajit Krishnan 1 0 0 0 0 1
14 Anshul Gupta 1 0 0 0 0 1
15 Sudhanshu Mahajan 1 0 0 0 0 1
16 Biswa Mohanty 0 0 0 0 1 1
17 Nanda Kishore 0 0 0 1 0 1
18 Biju Nair 0 0 0 0 0 0
19 Prasad Kakani 0 0 0 0 0 0
20 Jaideep Shah 0 0 0 0 0 0
21 Anirudh Nagesh 0 0 0 0 0 0
22 Srinivas Salver 0 0 0 0 0 0
23 Sudhakar Arumugham 0 0 0 0 0 0
24 Kiran Reddy 0 0 0 0 0 0
25 Sajit Krishnan 0 0 0 0 0 0
26 Teja Sripada 0 0 0 0 0 0
27 Jan Harmse 0 0 0 0 0 0
28 Ravi Porandla 0 0 0 0 0 0
29 Sandeep Mehta 0 0 0 0 0 0
30 Karthikraj Palanisamy 0 0 0 0 0 0
31 Ramakrishna Batchala 0 0 0 0 0 0
32 Sreekarr Yallapragada 0 0 0 0 0 0
33 Nikhil Yerragonda 0 0 0 0 0 0