# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Krishnan Sasikumar 5 0 0 0 0 5
2 Karthik Rayala 4 0 1 0 0 5
3 Saikiran Todusu 3 0 1 1 0 5
4 Sridar Rajagopalan 4 0 0 0 0 4
5 Sandeep Ladda 3 0 0 0 0 3
6 Tanuj Mainda 2 0 1 0 0 3
7 Baldev Sharma 2 0 0 0 1 3
8 Tushar Desai 2 0 0 0 1 3
9 Saikiran Todusu 0 0 2 0 0 2
10 Ashok Kumar 1 0 0 0 0 1
11 Sudhanshu Mahajan 1 0 0 0 0 1
12 Devaraj Marichammy 1 0 0 0 0 1
13 Sunny Moza 1 0 0 0 0 1
14 Anshul Gupta 1 0 0 0 0 1
15 Sajit Krishnan 1 0 0 0 0 1
16 Biswa Mohanty 0 0 0 0 1 1
17 Nanda Kishore 0 0 0 1 0 1
18 Sudhakar Arumugham 0 0 0 0 0 0
19 Biju Nair 0 0 0 0 0 0
20 Sreekarr Yallapragada 0 0 0 0 0 0
21 Karthikraj Palanisamy 0 0 0 0 0 0
22 Teja Sripada 0 0 0 0 0 0
23 Srinivas Salver 0 0 0 0 0 0
24 Anirudh Nagesh 0 0 0 0 0 0
25 Jaideep Shah 0 0 0 0 0 0
26 Prasad Kakani 0 0 0 0 0 0
27 Nikhil Yerragonda 0 0 0 0 0 0
28 Ramakrishna Batchala 0 0 0 0 0 0
29 Sandeep Mehta 0 0 0 0 0 0
30 Ravi Porandla 0 0 0 0 0 0
31 Jan Harmse 0 0 0 0 0 0
32 Sajit Krishnan 0 0 0 0 0 0
33 Kiran Reddy 0 0 0 0 0 0