# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Pandiarajan Subramani 4 0 0 0 0 4
2 Sridharan Subramanian 1 0 0 0 0 1
3 Rocky Singh 0 0 0 0 0 0
4 Deep Saini 0 0 0 0 0 0
5 Karthik Prabhakar 0 0 0 0 0 0
6 Imran Tariq 0 0 0 0 0 0
7 Saurabh Singh 0 0 0 0 0 0
8 Noman Shaikh 0 0 0 0 0 0
9 Meet Shah 0 0 0 0 0 0
10 Rakesh Mallem 0 0 0 0 0 0
11 Rajesh Shiggaon 0 0 0 0 0 0
12 Sriram Rangarajan 0 0 0 0 0 0
13 Vinay Dutt 0 0 0 0 0 0
14 Vishwajeet Jadhav 0 0 0 0 0 0
15 Sankett Deshpande 0 0 0 0 0 0
16 Kamal Amin 0 0 0 0 0 0
17 Akshay Jaswal 0 0 0 0 0 0