# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Ravi Krishna Pasupuleti 3 0 0 0 0 3
2 Ozair Nana 3 0 0 0 0 3
3 Natraj Chithapuram 1 0 0 0 0 1
4 Shaqib Shaikh 1 0 0 0 0 1
5 Saurabh Netravalkar 1 0 0 0 0 1
6 Nishant Jadhav 1 0 0 0 0 1
7 Rahul Khona 0 0 0 0 1 1
8 Tanuj Manda 0 0 0 0 0 0
9 Anwar Ahmad 0 0 0 0 0 0
10 Santhosh Lelsani 0 0 0 0 0 0
11 Zulkif Nana 0 0 0 0 0 0
12 Talha Sheikh 0 0 0 0 0 0
13 Umar Bham 0 0 0 0 0 0
14 Vinay Mehra 0 0 0 0 0 0
15 Saurabh Verma 0 0 0 0 0 0
16 Imran Alloo 0 0 0 0 0 0
17 Bhagya Bakshi 0 0 0 0 0 0