# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Abhishek Kattuparambil 2 1 1 0 2 7
2 Jay Mehta 4 0 0 0 0 4
3 Sapan More 3 0 0 0 0 3
4 Gurpreet Toor 2 0 0 0 1 3
5 Pandiarajan Subramani 1 0 0 0 2 3
6 Everton Matambanadzo 2 0 0 0 0 2
7 Prateek Tandon 2 0 0 0 0 2
8 Sunny Singh 2 0 0 0 0 2
9 Dinesh Xyz 2 0 0 0 0 2
10 Frank Gilmore 2 0 0 0 0 2
11 Manish Sharma 2 0 0 0 0 2
12 Mohak Buch 1 0 1 0 0 2
13 Zain Gujjar 1 0 1 0 0 2
14 Pranav Kalyanraman 1 0 1 0 0 2
15 Onkar Suman 1 0 1 0 0 2
16 Krish De Silva 1 0 0 0 1 2
17 Tamim Khan 1 0 1 0 0 2
18 Abishek Manian 1 0 0 0 1 2
19 Harsh Shah 0 1 0 0 0 2
20 Niraj Bangari -1 1 0 0 1 2
21 Chinmay Parikh 1 0 0 0 0 1
22 Les Ponneri 1 0 0 0 0 1
23 Sujesh Pulikkal 1 0 0 0 0 1
24 Karteek Kankanala 1 0 0 0 0 1
25 Nadeem Solanki 1 0 0 0 0 1
26 Alex Cooper 1 0 0 0 0 1
27 Hyder Gowher 1 0 0 0 0 1
28 Akshay Jaswal 1 0 0 0 0 1
29 Karthik Prabhakar 1 0 0 0 0 1
30 Jim Pitman 1 0 0 0 0 1
31 Amitoj Ahluwalia 1 0 0 0 0 1
32 Irvinder Singh 1 0 0 0 0 1
33 Sriram Kaushik 1 0 0 0 0 1
34 Srikant Ramakrishnan 1 0 0 0 0 1
35 Mayank Bhatnagar 1 0 0 0 0 1
36 Shaleem Tanveer 1 0 0 0 0 1
37 Nikhil Mullapudi 1 0 0 0 0 1
38 Rocky Singh Jr 1 0 0 0 0 1
39 Monty Bijlani 1 0 0 0 0 1
40 Kiran Meher Baradi 1 0 0 0 0 1
41 Arya Gupta 1 0 0 0 0 1
42 Rajesh Shiggaon 1 0 0 0 0 1
43 Sonu Singh 1 0 0 0 0 1
44 Vinay Dutt 1 0 0 0 0 1
45 Shashank Vittaladevaram 1 0 0 0 0 1
46 Kuldeep Singh 1 0 0 0 0 1
47 Devinder Singh 0 0 1 0 0 1
48 Rajiv Sharma 0 0 0 0 1 1
49 Rishi Arjun 0 0 1 0 0 1
50 Mukul Kumar -1 1 0 0 0 1
51 Tarun Gupta 0 0 0 0 1 1
52 Faraz Shaikh 0 0 1 0 0 1
53 Krunal Patel -1 1 0 0 0 1
54 Manish Paradkar 0 0 1 0 0 1
55 Aditya Prakash 0 0 1 0 0 1