# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Abhishek Kattuparambil 3 1 0 1 2 7
2 Jay Mehta 4 0 0 0 0 4
3 Sapan More 3 0 0 0 0 3
4 Gurpreet Toor 2 0 0 0 1 3
5 Pandiarajan Subramani 1 0 0 0 2 3
6 Dinesh Xyz 2 0 0 0 0 2
7 Prateek Tandon 2 0 0 0 0 2
8 Everton Matambanadzo 2 0 0 0 0 2
9 Sunny Singh 2 0 0 0 0 2
10 Manish Sharma 2 0 0 0 0 2
11 Harsh Shah 1 1 0 0 0 2
12 Frank Gilmore 2 0 0 0 0 2
13 Niraj Bangari 0 1 0 0 1 2
14 Zain Gujjar 1 0 1 0 0 2
15 Krish De Silva 1 0 0 0 1 2
16 Tamim Khan 1 0 1 0 0 2
17 Abishek Manian 1 0 0 0 1 2
18 Mohak Buch 1 0 0 1 0 2
19 Pranav Kalyanraman 1 0 1 0 0 2
20 Onkar Suman 1 0 1 0 0 2
21 Shashank Vittaladevaram 1 0 0 0 0 1
22 Amitoj Ahluwalia 1 0 0 0 0 1
23 Kuldeep Singh 1 0 0 0 0 1
24 Vinay Dutt 1 0 0 0 0 1
25 Irvinder Singh 1 0 0 0 0 1
26 Shaleem Tanveer 1 0 0 0 0 1
27 Krunal Patel 0 1 0 0 0 1
28 Sujesh Pulikkal 1 0 0 0 0 1
29 Nadeem Solanki 1 0 0 0 0 1
30 Chinmay Parikh 1 0 0 0 0 1
31 Rocky Singh Jr 1 0 0 0 0 1
32 Monty Bijlani 1 0 0 0 0 1
33 Rajesh Shiggaon 1 0 0 0 0 1
34 Karthik Prabhakar 1 0 0 0 0 1
35 Nikhil Mullapudi 1 0 0 0 0 1
36 Les Ponneri 1 0 0 0 0 1
37 Arya Gupta 1 0 0 0 0 1
38 Karteek Kankanala 1 0 0 0 0 1
39 Sriram Kaushik 1 0 0 0 0 1
40 Srikant Ramakrishnan 1 0 0 0 0 1
41 Mukul Kumar 0 1 0 0 0 1
42 Mayank Bhatnagar 1 0 0 0 0 1
43 Alex Cooper 1 0 0 0 0 1
44 Jim Pitman 1 0 0 0 0 1
45 Kiran Meher Baradi 1 0 0 0 0 1
46 Sonu Singh 1 0 0 0 0 1
47 Hyder Gowher 1 0 0 0 0 1
48 Akshay Jaswal 1 0 0 0 0 1
49 Aditya Prakash 0 0 1 0 0 1
50 Faraz Shaikh 0 0 0 1 0 1
51 Tarun Gupta 0 0 0 0 1 1
52 Rajiv Sharma 0 0 0 0 1 1
53 Devinder Singh 0 0 0 1 0 1
54 Manish Paradkar 0 0 0 1 0 1
55 Rishi Arjun 0 0 1 0 0 1