# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Abhishek Kattuparambil 4 0 1 2 7
2 Jay Mehta 4 0 0 0 4
3 Sapan More 3 0 0 0 3
4 Gurpreet Toor 2 0 0 1 3
5 Pandiarajan Subramani 1 0 0 2 3
6 Manish Sharma 2 0 0 0 2
7 Frank Gilmore 2 0 0 0 2
8 Dinesh Xyz 2 0 0 0 2
9 Everton Matambanadzo 2 0 0 0 2
10 Harsh Shah 2 0 0 0 2
11 Prateek Tandon 2 0 0 0 2
12 Sunny Singh 2 0 0 0 2
13 Pranav Kalyanraman 1 1 0 0 2
14 Onkar Suman 1 1 0 0 2
15 Niraj Bangari 1 0 0 1 2
16 Mohak Buch 1 0 1 0 2
17 Krish De Silva 1 0 0 1 2
18 Abishek Manian 1 0 0 1 2
19 Zain Ali 1 1 0 0 2
20 Tameen Mohammad 1 1 0 0 2
21 Shashank Vittaladevaram 1 0 0 0 1
22 Amitoj Ahluwalia 1 0 0 0 1
23 Shaleem Tanveer 1 0 0 0 1
24 Rocky Singh Jr 1 0 0 0 1
25 Rajesh Shiggaon 1 0 0 0 1
26 Nadeem Solanki 1 0 0 0 1
27 Monty Bijlani 1 0 0 0 1
28 Mayank Bhatnagar 1 0 0 0 1
29 Kuldeep Singh 1 0 0 0 1
30 Krunal Patel 1 0 0 0 1
31 Karthik Prabhakar 1 0 0 0 1
32 Kiran Meher Baradi 1 0 0 0 1
33 Karteek Kankanala 1 0 0 0 1
34 Jim Pitman 1 0 0 0 1
35 Irvinder Singh 1 0 0 0 1
36 Chinmay Parikh 1 0 0 0 1
37 Sriram Kaushik 1 0 0 0 1
38 Arya Gupta 1 0 0 0 1
39 Les Ponneri 1 0 0 0 1
40 Alex Cooper 1 0 0 0 1
41 Akshay Jaswal 1 0 0 0 1
42 Vinay Dutt 1 0 0 0 1
43 Sujesh Pulikkal 1 0 0 0 1
44 Nikhil Mullapudi 1 0 0 0 1
45 Srikant Ramakrishnan 1 0 0 0 1
46 Mukul Kumar 1 0 0 0 1
47 Sonu Singh 1 0 0 0 1
48 Hyder Gowher 1 0 0 0 1
49 Devinder Singh 0 0 1 0 1
50 Manish Paradkar 0 0 1 0 1
51 Rishi Arjun 0 1 0 0 1
52 Aditya Prakash 0 1 0 0 1
53 Faraz Shaikh 0 0 1 0 1
54 Tarun Gupta 0 0 0 1 1
55 Rajiv Sharma 0 0 0 1 1