# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Zach Zadoo 9 3 0 0 1 13
2 Rishi Bhardwaj 10 0 1 0 0 11
3 Arsh Buch 8 1 1 0 0 10
4 Mahesh Krishnamurthy 4 3 1 0 0 8
5 Pranay Suri 7 0 1 0 0 8
6 Karan Kumar 6 0 1 0 0 7
7 Sumanth Pavuluri 6 0 1 0 0 7
8 Vinay Suri 4 0 0 0 0 4
9 Sinchan Bhattacharya 3 0 0 0 1 4
10 Jayanth Chakravarthy 3 0 0 0 0 3
11 Akash Jagganath 3 0 0 0 0 3
12 Rohith Ramkumar 2 1 0 0 0 3
13 To Delete Delete 2 0 0 0 0 2
14 Subramanian Seshadri 2 0 0 0 0 2
15 Anirudha Shinde 1 0 1 0 0 2
16 Roshan Varsdarajan 1 0 0 0 0 1
17 Rajath Narasimha 1 0 0 0 0 1
18 Prathyay Bhandarkar 1 0 0 0 0 1
19 Prem Suri 1 0 0 0 0 1
20 Adnesh Tondale 1 0 0 0 0 1
21 Zoheb Murkhy 0 0 0 0 0 0
22 Barani Prabakar 0 0 0 0 0 0
23 Sanketh Shah 0 0 0 0 0 0
24 Karan Narang 0 0 0 0 0 0
25 Ajinkya Kale 0 0 0 0 0 0
26 Rudrik Suthar 0 0 0 0 0 0