# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Sher Ali 10 3 0 0 2 15
2 Ahmad Amin 14 0 0 0 0 14
3 Abhimanyu Bishnoi 8 0 1 1 0 10
4 Umar Ali 6 0 0 1 0 7
5 Anand B 3 0 0 0 0 3
6 Amit Valia 2 0 1 0 0 3
7 Unmesh Deshpande 2 0 0 0 1 3
8 Sagar Jadhav 2 0 0 0 0 2
9 Arjun Sridhar 2 0 0 0 0 2
10 Ahmad A 2 0 0 0 0 2
11 Jigar Shah 2 0 0 0 0 2
12 Vijay Sundaresan 1 0 0 0 0 1
13 Sundara Pandian 1 0 0 0 0 1
14 Govardhan Gayam 1 0 0 0 0 1
15 Sheryar Khan 1 0 0 0 0 1
16 Vivek Cholleti 1 0 0 0 0 1
17 Manojkumar Ravikumar 0 0 1 0 0 1
18 Prasad S Maganti 0 0 0 0 0 0
19 Sam Vora 0 0 0 0 0 0
20 Amarjeet Singh 0 0 0 0 0 0
21 Sivateja Gujjalapati 0 0 0 0 0 0
22 Samir Essa 0 0 0 0 0 0
23 Vishok Amar Kumar 0 0 0 0 0 0
24 Sriram Balachandran 0 0 0 0 0 0
25 Sriram Balachandran 0 0 0 0 0 0
26 Tamim Khan 0 0 0 0 0 0
27 Harneet Bal 0 0 0 0 0 0
28 Omar Nazeer 0 0 0 0 0 0
29 Snehal Fulzele 0 0 0 0 0 0
30 Manjeet Singh 0 0 0 0 0 0
31 Harpreet Singh 0 0 0 0 0 0
32 Ananth Ranga 0 0 0 0 0 0
33 Vrishank Maganti 0 0 0 0 0 0
34 Sriram Sreenivas 0 0 0 0 0 0
35 Neeraj Vaghela 0 0 0 0 0 0
36 Nauman Zahid 0 0 0 0 0 0
37 Umair Hoodbhoy 0 0 0 0 0 0
38 Sriram Kaushik 0 0 0 0 0 0