# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Sher Ali 10 3 0 0 2 15
2 Ahmad Amin 14 0 0 0 0 14
3 Abhimanyu Bishnoi 8 0 0 2 0 10
4 Umar Ali 6 0 0 1 0 7
5 Anand b 3 0 0 0 0 3
6 Unmesh Deshpande 2 0 0 0 1 3
7 Amit Valia 2 0 0 1 0 3
8 Sagar Jadhav 2 0 0 0 0 2
9 Ahmad a 2 0 0 0 0 2
10 Jigar Shah 2 0 0 0 0 2
11 Arjun Sridhar 2 0 0 0 0 2
12 Sheryar Khan 1 0 0 0 0 1
13 Vivek Cholleti 1 0 0 0 0 1
14 Vijay Sundaresan 1 0 0 0 0 1
15 Govardhan Gayam 1 0 0 0 0 1
16 Sundara Pandian 1 0 0 0 0 1
17 Manojkumar Ravikumar 0 0 1 0 0 1