# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Sher Ali 10 3 0 0 2 15
2 Ahmad Amin 14 0 0 0 0 14
3 Abhimanyu Bishnoi 8 0 1 1 0 10
4 Umar Ali 6 0 0 1 0 7
5 Anand B 3 0 0 0 0 3
6 Unmesh Deshpande 2 0 0 0 1 3
7 Amit Valia 2 0 1 0 0 3
8 Ahmad A 2 0 0 0 0 2
9 Arjun Sridhar 2 0 0 0 0 2
10 Jigar Shah 2 0 0 0 0 2
11 Sagar Jadhav 2 0 0 0 0 2
12 Vivek Cholleti 1 0 0 0 0 1
13 Sheryar Khan 1 0 0 0 0 1
14 Sundara Pandian 1 0 0 0 0 1
15 Vijay Sundaresan 1 0 0 0 0 1
16 Govardhan Gayam 1 0 0 0 0 1
17 Manojkumar Ravikumar 0 0 1 0 0 1
18 Prasad S Maganti 0 0 0 0 0 0
19 Umair Hoodbhoy 0 0 0 0 0 0
20 Neeraj Vaghela 0 0 0 0 0 0
21 Ananth Ranga 0 0 0 0 0 0
22 Harpreet Singh 0 0 0 0 0 0
23 Manjeet Singh 0 0 0 0 0 0
24 Harneet Bal 0 0 0 0 0 0
25 Vishok Amar Kumar 0 0 0 0 0 0
26 Sivateja Gujjalapati 0 0 0 0 0 0
27 Amarjeet Singh 0 0 0 0 0 0
28 Sam Vora 0 0 0 0 0 0
29 Sriram Kaushik 0 0 0 0 0 0
30 Nauman Zahid 0 0 0 0 0 0
31 Sriram Sreenivas 0 0 0 0 0 0
32 Vrishank Maganti 0 0 0 0 0 0
33 Snehal Fulzele 0 0 0 0 0 0
34 Omar Nazeer 0 0 0 0 0 0
35 Tamim Khan 0 0 0 0 0 0
36 Sriram Balachandran 0 0 0 0 0 0
37 Sriram Balachandran 0 0 0 0 0 0
38 Samir Essa 0 0 0 0 0 0