# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Krishneal Goel 11 0 2 0 0 13
2 Snehal Fulzale 3 2 0 0 7 12
3 Prumjot Panesar 8 0 1 0 1 10
4 Rishab Nanda 8 0 0 0 0 8
5 Krishna Kumar Yerur Srinivasa Rao 7 0 0 0 0 7
6 Shiva Vashishat 7 0 0 0 0 7
7 Ritesh Kadu 6 0 0 0 1 7
8 Mihir Kanojia 6 0 0 0 0 6
9 Vishok Amar Kumar 3 1 0 0 0 4
10 Sheryar Khan 4 0 0 0 0 4
11 Umair Hoodbhoy 3 0 0 0 0 3
12 Shiva V 3 0 0 0 0 3
13 Misbah Rehman 3 0 0 0 0 3
14 Ahmad Amin 2 0 0 0 0 2
15 Kulpreet Singh 1 0 0 0 0 1
16 Chandrasekharan Tirumurti 1 0 0 0 0 1
17 Aditya Mishra 1 0 0 0 0 1
18 Krishna Vasudevan 0 0 0 0 0 0
19 Aravind K Patnam 0 0 0 0 0 0
20 Snehal Fulzele 0 0 0 0 0 0
21 Manoj Kumar 0 0 0 0 0 0
22 Guri Singh 0 0 0 0 0 0
23 Neeraj Vaghela 0 0 0 0 0 0
24 Vinod Muthu Krishnan 0 0 0 0 0 0
25 Omar Nazeer 0 0 0 0 0 0
26 Amit Valia 0 0 0 0 0 0
27 Happy Singh 0 0 0 0 0 0
28 Hasan Imam 0 0 0 0 0 0
29 Hamel Nayak 0 0 0 0 0 0
30 Aravind Putnam 0 0 0 0 0 0
31 Sivateja Gujjalapati 0 0 0 0 0 0
32 Shashank Harinath 0 0 0 0 0 0
33 Harnek Singh 0 0 0 0 0 0
34 Hameet Bal 0 0 0 0 0 0
35 Hassan Imam 0 0 0 0 0 0