# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Rahul Khona 19 0 0 2 21
2 Saurabh Naresh Netravalkar 5 0 0 0 5
3 Natraj Chithapuram 4 0 1 0 5
4 Anwar Ahmed 4 0 1 0 5
5 Nishant Jadhav 4 0 0 0 4
6 Esmail Mitchla 3 0 0 0 3
7 Ravi Krishna Pasupuleti 3 0 0 0 3
8 Timil Patel 3 0 0 0 3
9 Shaqib Shaikh 3 0 0 0 3
10 Saurabh Verma 2 0 0 0 2
11 Santhosh Lelsani 2 0 0 0 2
12 Ravi Timbawala 2 0 0 0 2
13 Ozair Nana 2 0 0 0 2
14 Sohan Bhat 1 0 0 1 2
15 Rishi Kaul 1 0 1 0 2
16 Zubair Bham 1 0 0 0 1
17 Tivanka Goonetilleke 1 0 0 0 1
18 Talha Sheikh 1 0 0 0 1
19 Bhagya Bakshi 1 0 0 0 1
20 Christopher Ryan Silva 0 1 0 0 1