# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Rahul Khona 11 8 0 0 2 21
2 Saurabh Netravalkar 5 0 0 0 0 5
3 Anwar Ahmad 4 0 1 0 0 5
4 Natraj Chithapuram 4 0 1 0 0 5
5 Nishant Jadhav 4 0 0 0 0 4
6 Esmail Mitchla 3 0 0 0 0 3
7 Timil Patel 2 1 0 0 0 3
8 Ravi Krishna Pasupuleti 3 0 0 0 0 3
9 Shaqib Shaikh 3 0 0 0 0 3
10 Ozair Nana 2 0 0 0 0 2
11 Santhosh Lelsani 2 0 0 0 0 2
12 Ravi Timbawala 1 1 0 0 0 2
13 Saurabh Verma 2 0 0 0 0 2
14 Rishi Kaul 1 0 1 0 0 2
15 Sohan Bhat 1 0 0 0 1 2
16 Bhagya Bakshi 1 0 0 0 0 1
17 Tivanka Goonetilleke 1 0 0 0 0 1
18 Tanuj Manda 1 0 0 0 0 1
19 Talha Sheikh 1 0 0 0 0 1
20 Christopher Ryan Silva 0 0 1 0 0 1
21 Bhuvesh Sharma 0 0 0 0 0 0
22 Gaurav Patenkar 0 0 0 0 0 0
23 Nakash 6e998418 0 0 0 0 0 0
24 Suraj Viswanathan 0 0 0 0 0 0
25 Sunny Singh 0 0 0 0 0 0
26 Zulkif Nana 0 0 0 0 0 0
27 Muhammad Zaid 0 0 0 0 0 0
28 Murtaza Pitalwala 0 0 0 0 0 0
29 Waqas Zarif 0 0 0 0 0 0
30 Vinay Mehra 0 0 0 0 0 0
31 Umar Bham 0 0 0 0 0 0
32 Keyshore Patel 0 0 0 0 0 0
33 Mrunal Patel 0 0 0 0 0 0
34 Umang Parikh 0 0 0 0 0 0