# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Davion Davidson 9 0 1 0 10
2 Ashish Sharma 7 1 0 1 9
3 Vibhav Altekar 6 0 1 0 7
4 Amritpal Singh 6 0 1 0 7
5 Indika Douglas 4 0 0 3 7
6 Mohit Nataraj 5 1 0 0 6
7 Bhavesh j 3 1 1 0 5
8 Malik Junaid 4 0 0 0 4
9 Sudarshan Prahallada 4 0 0 0 4
10 Shevar Goonewardena 3 0 0 0 3
11 Rajat Parashar 3 0 0 0 3
12 Nirav Shah 1 0 0 0 1
13 Ranjeet Rapolu 1 0 0 0 1
14 Demel Lord 1 0 0 0 1
15 William Perkins 1 0 0 0 1
16 Chirag Borsadia 1 0 0 0 1
17 Husnain Naeem 1 0 0 0 1
18 Rudy Hinds 1 0 0 0 1
19 Jay Kashalikar 1 0 0 0 1
20 Avdesh Rai 1 0 0 0 1
21 Asela Jayasinghe 0 0 0 1 1