# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Davion Davidson 9 0 1 0 0 10
2 Ashish Sharma 7 0 1 0 1 9
3 Amritpal Singh 6 0 1 0 0 7
4 Vibhav Altekar 6 0 0 1 0 7
5 Indika Douglas 4 0 0 0 3 7
6 Mohit Nataraj 5 0 1 0 0 6
7 Bhavesh Jain 3 0 1 1 0 5
8 Malik Junaid 3 1 0 0 0 4
9 Sudarshan Prahallada 4 0 0 0 0 4
10 Rajat Parashar 3 0 0 0 0 3
11 Shevar Goonewardena 3 0 0 0 0 3
12 Demel Lord 1 0 0 0 0 1
13 Husnain Naeem 1 0 0 0 0 1
14 Jay Kashalikar 1 0 0 0 0 1
15 Rudy Hinds 1 0 0 0 0 1
16 William Perkins 1 0 0 0 0 1
17 Avdesh Rai 1 0 0 0 0 1
18 Chirag Borsadia 1 0 0 0 0 1
19 Ranjeet Rapolu 1 0 0 0 0 1
20 Nirav Shah 1 0 0 0 0 1
21 Asela Jayasinghe 0 0 0 0 1 1
22 Chandandeep Singh 0 0 0 0 0 0
23 Muhammed Saleem 0 0 0 0 0 0
24 Sriram Akella 0 0 0 0 0 0
25 Aditya Vaidya 0 0 0 0 0 0
26 Kavindu Dhanapala 0 0 0 0 0 0
27 Ryan Sahadeo 0 0 0 0 0 0
28 Asad Khan 0 0 0 0 0 0
29 Sheraz Babar 0 0 0 0 0 0