# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Parth Shah 5 0 1 0 6
2 Priyank Shah 4 1 1 0 6
3 Sourabh Makhija 3 0 1 0 4
4 Saurin Shah 3 0 0 0 3
5 Hetang Shah 3 0 0 0 3
6 Sujith Reddy Gudisa 2 1 0 0 3
7 Prasanna Nemalipuri 2 0 0 0 2
8 Sri Hari 1 0 0 0 1
9 Abhijit Govindaraju 1 0 0 0 1
10 Nikhil Deshpande 1 0 0 0 1
11 Vikas Das 1 0 0 0 1
12 Rohan Parikh 1 0 0 0 1
13 Manoj Gandamalla 1 0 0 0 1
14 Nikhilesh Agarwal 0 0 1 0 1