# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Shezad Lakdawala 7 0 0 0 7
2 Faraz Shaikh 5 0 0 0 5
3 Manjot Sandhu 4 0 0 0 4
4 Rafeh Akram 3 1 0 0 4
5 Ali Khan 2 1 0 0 3
6 Ubaid Shaikh 2 1 0 0 3
7 Varish Shaikh 2 0 0 0 2
8 Imtiyaz Malik 2 0 0 0 2
9 Maaz Shaikh 2 0 0 0 2
10 Hamzah Shakeel 1 1 0 0 2
11 Mehad Saiyed 1 1 0 0 2
12 Muhammad Sheikh 0 1 0 0 1
13 Zohaib Shaikh 0 0 0 1 1