# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Saurabh Singh 4 0 0 0 0 4
2 Vinay Dutt 3 0 0 0 0 3
3 Pandiarajan Subramani 2 0 0 0 1 3
4 Rocky Singh 2 0 1 0 0 3
5 Govind Kohli 2 0 0 0 0 2
6 Adhiraj Mamak 1 1 0 0 0 2
7 Raj Prasad 2 0 0 0 0 2
8 Dinesh Kanna 2 0 0 0 0 2
9 Rakesh Mallem 2 0 0 0 0 2
10 Imran Tariq 2 0 0 0 0 2
11 Anuj Patel 1 0 0 0 1 2
12 Ankur Makhija 1 0 0 0 1 2
13 Prashanth J 1 0 1 0 0 2
14 Anshuman Cougars Cc 1 0 0 0 0 1
15 Karthik Prabhakar 1 0 0 0 0 1
16 Emmad Khan 1 0 0 0 0 1
17 Sameer Sayed 1 0 0 0 0 1
18 Rajesh Shiggaon 1 0 0 0 0 1
19 Paramasivan Palaniswamy 1 0 0 0 0 1
20 Uma Mahesh Katakam 1 0 0 0 0 1
21 Paramasivan P 1 0 0 0 0 1
22 Krishnan Raman 1 0 0 0 0 1
23 Jaggi S 0 0 1 0 0 1
24 Vivek Lohan 0 0 1 0 0 1
25 Venkat G 0 0 0 0 0 0
26 Karthik Prabhakar 0 0 0 0 0 0
27 Imran Khan 0 0 0 0 0 0
28 Sameer Sayed 0 0 0 0 0 0
29 Rajesh Shiggaon 0 0 0 0 0 0
30 Kamal Amin 0 0 0 0 0 0
31 Hari Krishnan Sukumar 0 0 0 0 0 0
32 Jey Antony 0 0 0 0 0 0
33 Hasu Lad 0 0 0 0 0 0
34 Sankett Deshpande 0 0 0 0 0 0
35 Sunny Singh 0 0 0 0 0 0
36 Rishi S 0 0 0 0 0 0
37 Ajay Immadi 0 0 0 0 0 0
38 Sriram Rangarajan 0 0 0 0 0 0
39 Manjit Singh 0 0 0 0 0 0
40 Sitanshu Bhuria 0 0 0 0 0 0
41 Rohit Tulpule 0 0 0 0 0 0
42 Rahul Pendyal 0 0 0 0 0 0
43 Lalith Damaraju 0 0 0 0 0 0
44 Amish Patel 0 0 0 0 0 0