# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Saurabh Singh 4 0 0 0 0 4
2 Vinay Dutt 3 0 0 0 0 3
3 Pandiarajan Subramani 2 0 0 0 1 3
4 Rocky Singh 2 0 0 1 0 3
5 Rakesh Mallem 2 0 0 0 0 2
6 Imran Tariq 2 0 0 0 0 2
7 Govind Kohli 2 0 0 0 0 2
8 Dinesh Kanna 2 0 0 0 0 2
9 Adhiraj Mamak 1 1 0 0 0 2
10 Raj Prasad 2 0 0 0 0 2
11 Ankur Makhija 1 0 0 0 1 2
12 Anuj Patel 1 0 0 0 1 2
13 Prashanth j 1 0 0 1 0 2
14 Paramasivan Palaniswamy 1 0 0 0 0 1
15 Krishnan Raman 1 0 0 0 0 1
16 Paramasivan p 1 0 0 0 0 1
17 Karthik Prabhakar 1 0 0 0 0 1
18 Emmad Khan 1 0 0 0 0 1
19 Anshuman Cougars Cc 1 0 0 0 0 1
20 Uma Mahesh Katakam 1 0 0 0 0 1
21 Rajesh Shiggaon 1 0 0 0 0 1
22 Sameer Sayed 1 0 0 0 0 1
23 Vivek Lohan 0 0 0 1 0 1
24 Jaggi s 0 0 1 0 0 1