# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Nitin Buty 4 0 1 0 0 5
2 Ranga Nathan 2 2 1 0 0 5
3 Akash Jagganath 0 0 0 0 4 4
4 Rohan Chandran 2 1 0 0 0 3
5 Mahesh Krishnamurthy 0 3 0 0 0 3
6 Sonum Mathur 3 0 0 0 0 3
7 Ritesh Panchal 0 2 0 0 1 3
8 Prithvi Arun 2 0 1 0 0 3
9 Mahesh Hardikar 2 0 0 0 0 2
10 Pranay Suri 2 0 0 0 0 2
11 Sanjay Jagad 2 0 0 0 0 2
12 Vinay Suri 2 0 0 0 0 2
13 Karthik Manimaran 0 0 1 0 1 2
14 Jayanth Chakravarthy 1 0 0 0 0 1
15 Prem Suri 1 0 0 0 0 1
16 Ritesh Panchal 1 0 0 0 0 1
17 Bruce Nash 1 0 0 0 0 1
18 Arsh Buch 0 0 0 0 1 1
19 Akash Jagannathan 0 0 0 0 1 1
20 Sanketh Shah 0 0 0 0 0 0
21 Arif Ahsan 0 0 0 0 0 0
22 Sumedha Perera 0 0 0 0 0 0
23 Barani Prabakar 0 0 0 0 0 0
24 Nishanth Satyanarayana 0 0 0 0 0 0
25 Nikhil Deshpande 0 0 0 0 0 0
26 Zach Zadoo 0 0 0 0 0 0
27 Venu Javarappa 0 0 0 0 0 0
28 Mihir Buty 0 0 0 0 0 0
29 Roshan Varsdarajan 0 0 0 0 0 0
30 Anant Chintamaneni 0 0 0 0 0 0
31 Atul Khanzode 0 0 0 0 0 0
32 Mohana Dissanayake 0 0 0 0 0 0
33 Bob Zadoo 0 0 0 0 0 0