# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Ranga Nathan 4 0 1 0 5
2 Nitin Buty 4 1 0 0 5
3 Akash Jagganath 0 0 0 4 4
4 Rohan Chandran 3 0 0 0 3
5 Sonum Mathur 3 0 0 0 3
6 Mahesh Krishnamurthy 3 0 0 0 3
7 Prithvi Arun 2 1 0 0 3
8 Ritesh Panchal 2 0 0 1 3
9 Pranay Suri 2 0 0 0 2
10 Sanjay Jagad 2 0 0 0 2
11 Mahesh Hardikar 2 0 0 0 2
12 Vinay Suri 2 0 0 0 2
13 Karthik Manimaran 0 1 0 1 2
14 Ritesh Panchal 1 0 0 0 1
15 Bruce Nash 1 0 0 0 1
16 Jayanth Chakravarthy 1 0 0 0 1
17 Prem Suri 1 0 0 0 1
18 Akash Jagannathan 0 0 0 1 1
19 Arsh Buch 0 0 0 1 1