# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Sunny Singh 8 0 0 1 0 9
2 Saurabh Singh 3 0 3 1 0 7
3 Ankur Makhija 4 0 1 1 0 6
4 Pandiarajan Subramani 3 0 0 0 3 6
5 Adhiraj Mamak 3 0 2 0 0 5
6 Sridharan Subramanian 2 0 1 0 0 3
7 Govind Kohli 2 0 0 0 1 3
8 Sameer Sayed 0 1 1 0 1 3
9 Imran Tariq 1 0 2 0 0 3
10 K Prasad 1 0 2 0 0 3
11 Gaurav Patanker 1 0 2 0 0 3
12 Nikhil Verma 1 0 0 1 0 2
13 Rocky Singh 1 0 1 0 0 2
14 Vinay Dutt 1 0 1 0 0 2
15 Amish Patel 1 0 0 0 0 1
16 Daljeet Singh 1 0 0 0 0 1
17 Akshay Jaswal 1 0 0 0 0 1
18 Dinesh Kanna 0 0 1 0 0 1
19 Arshdeep Singh 0 0 0 0 0 0
20 Parminder Singh Jammu 0 0 0 0 0 0
21 Noman Shaikh 0 0 0 0 0 0
22 Rohit Tulpule 0 0 0 0 0 0
23 Saurab Singh 0 0 0 0 0 0
24 Sriram Rangarajan 0 0 0 0 0 0
25 Srijith (jingu) Sunil 0 0 0 0 0 0
26 Sankett Deshpande 0 0 0 0 0 0
27 Kamaljeet Singh 0 0 0 0 0 0
28 Sameer Sayed 0 0 0 0 0 0
29 Babbu Baria 0 0 0 0 0 0
30 Sunil Kumar 0 0 0 0 0 0
31 Amitoj Ahluwalia 0 0 0 0 0 0
32 Meet Shah 0 0 0 0 0 0
33 Deep Saini 0 0 0 0 0 0
34 Imran Khan 0 0 0 0 0 0