# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Sunny Singh 8 0 0 1 0 9
2 Saurabh Singh 3 0 3 1 0 7
3 Ankur Makhija 4 0 1 1 0 6
4 Pandiarajan Subramani 3 0 0 0 3 6
5 Adhiraj Mamak 3 0 2 0 0 5
6 Sridharan Subramanian 2 0 1 0 0 3
7 Govind Kohli 2 0 0 0 1 3
8 Gaurav Patanker 1 0 2 0 0 3
9 Sameer Sayed 0 1 1 0 1 3
10 Imran Tariq 1 0 2 0 0 3
11 K Prasad 1 0 2 0 0 3
12 Nikhil Verma 1 0 0 1 0 2
13 Rocky Singh 1 0 1 0 0 2
14 Vinay Dutt 1 0 1 0 0 2
15 Daljeet Singh 1 0 0 0 0 1
16 Akshay Jaswal 1 0 0 0 0 1
17 Amish Patel 1 0 0 0 0 1
18 Dinesh Kanna 0 0 1 0 0 1
19 Amitoj Ahluwalia 0 0 0 0 0 0
20 Meet Shah 0 0 0 0 0 0
21 Deep Saini 0 0 0 0 0 0
22 Imran Khan 0 0 0 0 0 0
23 Arshdeep Singh 0 0 0 0 0 0
24 Parminder Singh Jammu 0 0 0 0 0 0
25 Noman Shaikh 0 0 0 0 0 0
26 Rohit Tulpule 0 0 0 0 0 0
27 Sriram Rangarajan 0 0 0 0 0 0
28 Saurab Singh 0 0 0 0 0 0
29 Srijith (jingu) Sunil 0 0 0 0 0 0
30 Sankett Deshpande 0 0 0 0 0 0
31 Sameer Sayed 0 0 0 0 0 0
32 Kamaljeet Singh 0 0 0 0 0 0
33 Babbu Baria 0 0 0 0 0 0
34 Sunil Kumar 0 0 0 0 0 0