# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Krishneal Goel 7 0 1 2 0 10
2 Snehal Fulzale 2 0 0 1 7 10
3 Tamim Khan 3 0 0 0 0 3
4 Sher Ali 3 0 0 0 0 3
5 Prumjot Panesar 3 0 0 0 0 3
6 Sivateja Gujjalapati 2 0 0 1 0 3
7 Jigar Shah 2 0 0 0 0 2
8 Manoj Kumar 2 0 0 0 0 2
9 Vivek Cholleti 1 0 0 0 1 2
10 Kaushik Vemareddy 1 0 0 0 0 1
11 Shiva v 1 0 0 0 0 1
12 Anand b 1 0 0 0 0 1
13 Chandrasekharan Tirumurti 1 0 0 0 0 1
14 Gautam Singampalli 1 0 0 0 0 1
15 Ahmad a 1 0 0 0 0 1
16 Vikram v 1 0 0 0 0 1
17 Abhimanyu Bishnoi 1 0 0 0 0 1
18 Sujesh Pulikkal 0 0 0 1 0 1
19 Samir Essa 0 0 1 0 0 1
20 Ajit Hakke-Patil 0 0 0 1 0 1