# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Anuj Patel 5 0 0 0 2 7
2 Shafiq Khan 6 0 0 0 0 6
3 Sundaram Subramanian 5 0 0 0 0 5
4 Hyder Gowher 4 0 0 1 0 5
5 Anwar Ahmad 4 0 0 0 0 4
6 Ganesh Sanap 4 0 0 0 0 4
7 Sekar Sundaram 2 0 0 0 0 2
8 Deval Patel 2 0 0 0 0 2
9 Raju Badadare 2 0 0 0 0 2
10 Sapan More 1 0 1 0 0 2
11 Raju Shekarappa 1 0 0 0 0 1
12 Snehal Fulzele 1 0 0 0 0 1
13 Stephan Silva 1 0 0 0 0 1
14 Majid Mohammad 1 0 0 0 0 1
15 Nikhil Mullapudi 1 0 0 0 0 1
16 Chandra Kasarabada 1 0 0 0 0 1
17 Kedar Dixit 1 0 0 0 0 1
18 Jay Mehta 1 0 0 0 0 1
19 Peeyush Rai 0 0 0 1 0 1
20 Jagdeep Singh 0 0 0 0 0 0
21 Ashok Sarathy 0 0 0 0 0 0
22 Deepak Rao 0 0 0 0 0 0
23 Nadeem Solanki 0 0 0 0 0 0
24 Sekar Sundaram 0 0 0 0 0 0
25 Zain Gujjar 0 0 0 0 0 0
26 Vaibhav Mankame 0 0 0 0 0 0
27 Kamal Dhir 0 0 0 0 0 0
28 Sravan Dhulipala 0 0 0 0 0 0
29 Amit Sharma 0 0 0 0 0 0
30 Shashank Vittaladevaram 0 0 0 0 0 0
31 Prateek Tandon 0 0 0 0 0 0
32 Sriram Ramamurthy 0 0 0 0 0 0
33 Chris Silva 0 0 0 0 0 0
34 Barshal Dhir 0 0 0 0 0 0
35 Bhavani Peddada 0 0 0 0 0 0
36 Sushil Kumar 0 0 0 0 0 0
37 Dalbir Singh 0 0 0 0 0 0
38 Sandeep Badida 0 0 0 0 0 0
39 Govardhan Gayam 0 0 0 0 0 0
40 Vikas Kumar 0 0 0 0 0 0