# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Rohan Khasgiwala 4 0 0 0 0 4
2 Abhishek Kattuparambil 2 0 0 0 2 4
3 Maulin Vajir 1 0 0 0 3 4
4 Nikhil Mullapudi 3 0 0 0 0 3
5 Shashank Vittaladevaram 2 0 1 0 0 3
6 Sohan Bhat 1 0 2 0 0 3
7 Devang Deshpande 2 0 0 0 0 2
8 Ruthvik Chundury 1 0 0 1 0 2
9 Hyder Gowher 1 0 0 0 0 1
10 Akhil Arunachalam 1 0 0 0 0 1
11 Brahmam Chunduri 1 0 0 0 0 1
12 Siddharth Narayana 1 0 0 0 0 1
13 Waseem Ashraf 1 0 0 0 0 1
14 Waqas Haider 1 0 0 0 0 1
15 Mohak Buch 0 0 0 1 0 1
16 Shailesh Patel 0 0 1 0 0 1
17 Karthik Rayala 0 0 0 0 0 0
18 Rishi Arjun 0 0 0 0 0 0
19 Nilesh Pandya 0 0 0 0 0 0
20 Hasu Patel 0 0 0 0 0 0
21 Harshal Sakpal 0 0 0 0 0 0
22 Nikhil Yerragonda 0 0 0 0 0 0
23 Vibhav Altekar 0 0 0 0 0 0
24 Chad Kapadia 0 0 0 0 0 0
25 Sakthi Karimanal 0 0 0 0 0 0
26 Meer Ghanzavi 0 0 0 0 0 0
27 Harsh Shah 0 0 0 0 0 0
28 Niraj Bangari 0 0 0 0 0 0
29 Vikram Bhat 0 0 0 0 0 0
30 Mahendra Patel 0 0 0 0 0 0
31 Mishal Shah 0 0 0 0 0 0
32 Aravind Patnam 0 0 0 0 0 0