# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Rohan Khasgiwala 4 0 0 0 4
2 Abhishek Kattuparambil 2 0 0 2 4
3 Maulin Vajir 1 0 0 3 4
4 Nikhil Mullapudi 3 0 0 0 3
5 Shashank Vittaladevaram 2 0 1 0 3
6 Sohan Bhat 1 2 0 0 3
7 Devang Deshpande 2 0 0 0 2
8 Ruthvik Chundury 1 0 1 0 2
9 Waqas Haider 1 0 0 0 1
10 Waseem Ashraf 1 0 0 0 1
11 Hyder Gohwar 1 0 0 0 1
12 Siddharth Narayana 1 0 0 0 1
13 Brahmam Chunduri 1 0 0 0 1
14 Akhil Arunachalam 1 0 0 0 1
15 Shailesh Patel 0 1 0 0 1
16 Mohak Buch 0 0 1 0 1