# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Shashank Belvadi 4 0 0 0 4
2 Priyankar Padmanaban 3 0 1 0 4
3 Natraj Chithapuram 3 0 1 0 4
4 Baba Prasad 3 0 0 1 4
5 Sparshith Gowda 3 0 0 0 3
6 Athul Ramkumar 3 0 0 0 3
7 Praveen Kumar 2 0 0 0 2
8 Jimmy Sinha 2 0 0 0 2
9 Arun Dayakar 2 0 0 0 2
10 Rohan Shah 1 0 0 0 1
11 Vishnu Srinivasan 1 0 0 0 1
12 Vatsal Vaghela 1 0 0 0 1
13 Sathy Arumugam 1 0 0 0 1
14 Saideep Kolar 1 0 0 0 1
15 Pankaj Kumar 1 0 0 0 1
16 Jag Singh 1 0 0 0 1