# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Abhishek Kattuparambil 2 0 0 4 6
2 Sohan Bhat 2 0 2 0 4
3 Rishi Arjun 3 0 0 0 3
4 Rohan Khasgiwala 3 0 0 0 3
5 Nikhil Mullapudi 3 0 0 0 3
6 Shashank Vittaladevaram 2 0 1 0 3
7 Sumanth Pavuluri 2 0 0 0 2
8 Shailesh Patel 2 0 0 0 2
9 Harsh Shah 2 0 0 0 2
10 Vishnu Srinivasan 2 0 0 0 2
11 Srihari Das 2 0 0 0 2
12 Aravind Patman 2 0 0 0 2
13 Ruthvik Chundury 1 0 0 0 1
14 Maulin Vajir 1 0 0 0 1
15 Gaurav Vashisht 1 0 0 0 1
16 Barani Prabhakar 1 0 0 0 1
17 Atif Iqbal 1 0 0 0 1
18 Arbaz Khan 0 0 1 0 1
19 Niraj Bangari 0 0 0 1 1