# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Krishneal Goel 10 0 1 0 0 11
2 Snehal Fulzele 4 0 0 0 4 8
3 Tamim Khan 6 0 0 0 0 6
4 Vivek Cholleti 4 0 1 0 0 5
5 Prumjot Panesar 3 0 2 0 0 5
6 Manoj Kumar 2 0 2 0 0 4
7 A Bishnoi 2 0 0 0 0 2
8 Bhuvnesh Chaudhary 2 0 0 0 0 2
9 Karteek Kankanala 2 0 0 0 0 2
10 Sher Ali 2 0 0 0 0 2
11 Anand B 1 0 1 0 0 2
12 Shivateja Gujjalapati 1 0 1 0 0 2
13 Sivateja Gujjalapati 1 0 0 0 0 1
14 Abhimanyu Bishnoi 1 0 0 0 0 1
15 Mahesh Vandichalil 1 0 0 0 0 1
16 Ahmad Amin 1 0 0 0 0 1
17 Sundara Pandian 1 0 0 0 0 1
18 Jigar Chhatbar 1 0 0 0 0 1
19 Anand B 1 0 0 0 0 1
20 Sujesh Pulikkal 1 0 0 0 0 1
21 J Shah 0 0 0 0 1 1
22 Naveed Anwar 0 0 0 0 0 0
23 S Ali 0 0 0 0 0 0
24 Bhuvesh Kaul 0 0 0 0 0 0
25 Jigar Shah 0 0 0 0 0 0
26 Umair Hoodbhoy 0 0 0 0 0 0
27 Hemanth Tanikonda 0 0 0 0 0 0
28 Yousuf Mamsa 0 0 0 0 0 0
29 A Amin 0 0 0 0 0 0
30 P Panesar 0 0 0 0 0 0
31 Devanshu Kumar 0 0 0 0 0 0
32 Tarun Gupta 0 0 0 0 0 0
33 Umar Ali 0 0 0 0 0 0
34 Gautam Sista 0 0 0 0 0 0
35 K Goel 0 0 0 0 0 0
36 Ajit Hakke Patil 0 0 0 0 0 0
37 Ananth Ranga 0 0 0 0 0 0
38 Anand Bhokare 0 0 0 0 0 0