# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Teja Goda 4 0 4 0 1 9
2 Premchand Bellamkonda 6 0 0 0 0 6
3 Chitrajit Chandrashekar 3 0 3 0 0 6
4 Akshay Virdhe 3 0 2 0 0 5
5 Chinmay Zanpure 3 0 2 0 0 5
6 Anand Dumbre 4 0 0 0 0 4
7 Nitin Patlola 3 0 1 0 0 4
8 Kedar Lahurikar 3 0 0 0 0 3
9 Vivek Sampath 2 0 1 0 0 3
10 Rakesh Deva 2 0 0 0 0 2
11 Abhishek Singh 2 0 0 0 0 2
12 Rachit Sharma 2 0 0 0 0 2
13 Raja Dammalapati 2 0 0 0 0 2
14 Giri Radhakrishnan 1 0 1 0 0 2
15 Sourabh Dargan 1 0 0 0 0 1
16 Avinash Gaur 1 0 0 0 0 1
17 Mastan Maddina 1 0 0 0 0 1
18 Vijay Chukka 0 0 1 0 0 1
19 Saurabh Jaiswal 0 0 1 0 0 1
20 Nandit Beri 0 0 1 0 0 1
21 Deepak Ganesan 0 0 0 0 0 0
22 Akhilesh Patel 0 0 0 0 0 0
23 Sameer Singh 0 0 0 0 0 0
24 Naveen Kumar 0 0 0 0 0 0
25 Adnesh S 0 0 0 0 0 0
26 Amit Shinde 0 0 0 0 0 0
27 Srini Reddy 0 0 0 0 0 0
28 Chinmaya Sahoo 0 0 0 0 0 0
29 Varun Kaundinya 0 0 0 0 0 0
30 Ramesh Mandalapu 0 0 0 0 0 0
31 Kamesh Tangirala 0 0 0 0 0 0
32 Prashanth Reddy Ravula 0 0 0 0 0 0