# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Teja Goda 4 0 0 4 1 9
2 Premchand Bellamkonda 6 0 0 0 0 6
3 Chitrajit Chandrashekar 3 0 0 3 0 6
4 Akshay Virdhe 3 0 0 2 0 5
5 Chinmay Zanpure 3 0 0 2 0 5
6 Anand Dumbre 4 0 0 0 0 4
7 Nitin Patlola 3 0 0 1 0 4
8 Kedar Lahurikar 3 0 0 0 0 3
9 Vivek Sampath 2 0 0 1 0 3
10 Rachit Sharma 2 0 0 0 0 2
11 Rakesh Deva 2 0 0 0 0 2
12 Abhishek Singh 2 0 0 0 0 2
13 Raja Dammalapati 2 0 0 0 0 2
14 Giri Radhakrishnan 1 0 0 1 0 2
15 Avinash Gaur 1 0 0 0 0 1
16 Mastan Maddina 1 0 0 0 0 1
17 Sourabh Dargan 1 0 0 0 0 1
18 Vijay Chukka 0 0 0 1 0 1
19 Saurabh Jaiswal 0 0 0 1 0 1
20 Nandit Beri 0 0 0 1 0 1