# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Raja Dammalapati 8 0 2 0 0 10
2 Bantu Bataju 4 0 2 0 0 6
3 Sourabh Dargan 3 0 0 0 2 5
4 Teja Goda 2 0 1 0 2 5
5 Kedar Lahurikar 3 0 0 0 0 3
6 Abhishek Singh 2 0 0 0 0 2
7 Srinivas Kolli 2 0 0 0 0 2
8 Akshay Virdhe 1 0 1 0 0 2
9 Deepak Ganesan 1 0 1 0 0 2
10 Chitrajit Chandrashekar 1 0 0 0 0 1
11 Rachit Sharma 1 0 0 0 0 1
12 Chinmay Zanpure 1 0 0 0 0 1
13 Sameer Singh 1 0 0 0 0 1
14 Srini Reddy 1 0 0 0 0 1
15 Vivek Sampath 1 0 0 0 0 1
16 Mastan Maddina 1 0 0 0 0 1
17 Prateek Tandon 0 0 1 0 0 1
18 Ramesh Mandalapu 0 0 0 0 0 0
19 Unsure Indus Battlers 0 0 0 0 0 0
20 Abhishek Sahu 0 0 0 0 0 0
21 Varun Kaundinya 0 0 0 0 0 0
22 Vijay Chukka 0 0 0 0 0 0
23 Prashanth Reddy Ravula 0 0 0 0 0 0
24 Prudhvi Lankireddy 0 0 0 0 0 0
25 Anand Dumbre 0 0 0 0 0 0
26 Gowtham Karavadi 0 0 0 0 0 0
27 Nitin Patlola 0 0 0 0 0 0
28 Anand Kannan 0 0 0 0 0 0
29 Akilesh Indus Battlers 0 0 0 0 0 0
30 Chinmaya Sahoo 0 0 0 0 0 0
31 Amit Shinde 0 0 0 0 0 0
32 Nandit Beri 0 0 0 0 0 0
33 Naveen Kumar 0 0 0 0 0 0