# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Saurabh Singh 9 0 0 0 9
2 Sankett Deshpande 5 0 0 0 5
3 Imran Tariq 5 0 0 0 5
4 Sameer Sayed 4 0 0 1 5
5 Noman Shaikh 3 0 2 0 5
6 Pandiarajan Subramani 1 0 1 3 5
7 Manish Paradkar 3 0 0 0 3
8 Asad Jahangir 3 0 0 0 3
9 Sriram Rangarajan 2 0 1 0 3
10 Sunny Singh 2 0 0 0 2
11 Sridharan Subramanian 2 0 0 0 2
12 Arunkumar Shivasubramani 2 0 0 0 2
13 Arshdeep Singh 2 0 0 0 2
14 Omar Ahsan 1 0 1 0 2
15 Ankur Makhija 1 0 0 0 1
16 Daljeet Singh 1 0 0 0 1
17 Santhosh Lelsani 1 0 0 0 1
18 Deep Saini 1 0 0 0 1
19 a Jain 1 0 0 0 1
20 Rajath Narasimha 0 0 1 0 1