# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Saurabh Singh 9 0 0 0 0 9
2 Imran Tariq 5 0 0 0 0 5
3 Sankett Deshpande 5 0 0 0 0 5
4 Sameer Sayed 4 0 0 0 1 5
5 Noman Shaikh 3 0 2 0 0 5
6 Pandiarajan Subramani 1 0 1 0 3 5
7 Manish Paradkar 3 0 0 0 0 3
8 Asad Jahangir 3 0 0 0 0 3
9 Sriram Rangarajan 2 0 1 0 0 3
10 Arshdeep Singh 2 0 0 0 0 2
11 Arunkumar Shivasubramani 2 0 0 0 0 2
12 Sridharan Subramanian 2 0 0 0 0 2
13 Sunny Singh 2 0 0 0 0 2
14 Omar Ahsan 1 0 1 0 0 2
15 Deep Saini 1 0 0 0 0 1
16 Ankur Makhija 1 0 0 0 0 1
17 Santhosh Lelsani 1 0 0 0 0 1
18 A Jain 1 0 0 0 0 1
19 Daljeet Singh 1 0 0 0 0 1
20 Rajath Narasimha 0 0 1 0 0 1
21 S Salver 0 0 0 0 0 0
22 S Singh 0 0 0 0 0 0
23 K Prasad 0 0 0 0 0 0
24 Amrik Singh 0 0 0 0 0 0
25 Amitoj Ahluwalia 0 0 0 0 0 0
26 H Sulu Are 0 0 0 0 0 0
27 Vinay Rag Haven 0 0 0 0 0 0
28 Karthik Prabhakar 0 0 0 0 0 0
29 Meet Shah 0 0 0 0 0 0
30 Dinesh Kanna 0 0 0 0 0 0
31 Sunil Murali 0 0 0 0 0 0
32 Adhiraj Mamak 0 0 0 0 0 0
33 Ahfaz A 0 0 0 0 0 0
34 Piyush Kher 0 0 0 0 0 0
35 Arya Gupta 0 0 0 0 0 0
36 Rajesh Shiggaon 0 0 0 0 0 0