# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Nanda Kishore 8 0 1 0 0 9
2 Ram Prasad 5 0 1 0 1 7
3 Dhivakaran Muruganantham 6 0 0 0 0 6
4 Dilip Tummala 3 0 1 0 0 4
5 Karthik Rayala 2 0 2 0 0 4
6 Sai Raju Yata 3 0 0 0 0 3
7 Riaz Mohammed 2 0 0 0 0 2
8 Sajit Krishnan 2 0 0 0 0 2
9 Krishnan Sasikumar 2 0 0 0 0 2
10 Sandeep Mehta 1 0 1 0 0 2
11 Karthik Bhatt 1 0 1 0 0 2
12 Kashyap Ananth 1 0 0 0 0 1
13 S Tara 1 0 0 0 0 1
14 Sai Gajula 1 0 0 0 0 1
15 D M 1 0 0 0 0 1
16 P S 0 0 0 0 0 0
17 Tarun Khanna 0 0 0 0 0 0
18 Vaibhav Shukla 0 0 0 0 0 0
19 K A 0 0 0 0 0 0
20 Pratik Sonawala 0 0 0 0 0 0
21 Srinivas Salver 0 0 0 0 0 0
22 Ravi Porandla 0 0 0 0 0 0
23 S S 0 0 0 0 0 0
24 Suresh Chirukuri 0 0 0 0 0 0
25 Sridar Rajagopalan 0 0 0 0 0 0
26 Pradeep Reddy 0 0 0 0 0 0
27 Biju Nair 0 0 0 0 0 0
28 Rushabh Shah 0 0 0 0 0 0