# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Prateek Tandon 5 0 0 0 1 6
2 Hyder Gowher 1 0 0 0 3 4
3 Tajinder Sharma 2 0 0 0 1 3
4 Shiva Vashishat 1 0 0 1 1 3
5 Ranveer Smalsar 1 0 0 2 0 3
6 Anuj Patel 1 0 0 0 1 2
7 Dalip Sharma 1 0 0 1 0 2
8 Parth Trivedi 0 0 0 2 0 2
9 Ganesh Sanap 1 0 0 0 0 1
10 Taimur Saeed 1 0 0 0 0 1
11 Chris Silva 1 0 0 0 0 1
12 Arya Gupta 1 0 0 0 0 1
13 Ravi Trivedi 1 0 0 0 0 1
14 Jay Mehta 1 0 0 0 0 1
15 Adnesh Tondale 1 0 0 0 0 1
16 Samir Essa 0 0 0 0 1 1