# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Athul Ramkumar 4 0 1 0 0 5
2 Sathy Arumugam 3 0 1 0 0 4
3 Raj Badoni 3 0 0 0 0 3
4 Arun Agarwal 2 0 1 0 0 3
5 Natraj Chithapuram 2 0 1 0 0 3
6 Venkanna Dora G 1 0 2 0 0 3
7 Nabeel Ahamed 2 0 0 0 0 2
8 Ajay Desai 2 0 0 0 0 2
9 Deepak Kamalanathan 2 0 0 0 0 2
10 H S 1 0 1 0 0 2
11 Mahesh Chilli Sccc 0 0 2 0 0 2
12 Saideep Kolar 1 0 0 0 0 1
13 Jag Singh 1 0 0 0 0 1
14 Brahmam Chunduri 1 0 0 0 0 1
15 Manav Gupta 1 0 0 0 0 1
16 Parameshwar Balasubramanium 1 0 0 0 0 1
17 S U 0 0 1 0 0 1
18 Nabeel Sunnyvale Entourage 0 0 1 0 0 1
19 Hari Chirra 0 0 0 0 1 1
20 Hari Srinivas 0 0 0 0 0 0
21 Gireesh Subramanya 0 0 0 0 0 0
22 Sridharan Subramanian 0 0 0 0 0 0
23 Priyankar Padmanaban 0 0 0 0 0 0
24 Priyankar Sunnyvale Entourage 0 0 0 0 0 0
25 Amit Sunnyvale Entourage 0 0 0 0 0 0
26 Raj Subramaniyan 0 0 0 0 0 0
27 Natty Sunnyvale Entourage 0 0 0 0 0 0
28 Ajay Sunnyvale Entourage 0 0 0 0 0 0
29 S Khandpur 0 0 0 0 0 0
30 Ahsan Iqbal 0 0 0 0 0 0
31 Jimmy Sinha 0 0 0 0 0 0
32 Atif Lodhi 0 0 0 0 0 0
33 S Uppalapati 0 0 0 0 0 0
34 Sathi Sunnyvale Entourage 0 0 0 0 0 0
35 Manav Sunnyvale Entourage 0 0 0 0 0 0
36 Sunder Sarangan 0 0 0 0 0 0
37 S R 0 0 0 0 0 0
38 Sam Lakha 0 0 0 0 0 0
39 Ekagra Kaushal 0 0 0 0 0 0
40 Sunil Murli 0 0 0 0 0 0
41 Ekagra Kaushal 0 0 0 0 0 0
42 Vijay Gadde 0 0 0 0 0 0
43 Deepak Sunnyvale Entourage 0 0 0 0 0 0
44 Ishwar Sunnyvale Entourage 0 0 0 0 0 0
45 Atul Sunnyvale Entourage 0 0 0 0 0 0
46 S Arumugam 0 0 0 0 0 0