# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Abhishek Kattuparambil 3 0 1 0 5 9
2 Shashank Vittaladevaram 5 0 0 0 0 5
3 Viraj Vazir 4 0 0 0 0 4
4 Hasu Patel 4 0 0 0 0 4
5 Sankara Srikantan 2 0 0 0 0 2
6 Vikram Bhat 2 0 0 0 0 2
7 Viraj Vajir 2 0 0 0 0 2
8 Shailesh Patel 1 0 0 0 1 2
9 Harsh Shah 1 0 0 0 0 1
10 Abhishek Desai 1 0 0 0 0 1
11 Rishi Mehta 1 0 0 0 0 1
12 Sohan Bhat 1 0 0 0 0 1
13 Nikhil Mullapudi 1 0 0 0 0 1
14 Maulin Vajir 1 0 0 0 0 1
15 Sakith Rayapolu 1 0 0 0 0 1
16 Vikram Bhat 1 0 0 0 0 1
17 J Deol 1 0 0 0 0 1
18 Tamim Khan 1 0 0 0 0 1
19 Sakthi Karimanal 0 0 1 0 0 1
20 Prashanth Guda 0 0 0 0 0 0
21 A Desai 0 0 0 0 0 0
22 Nitin Patel 0 0 0 0 0 0
23 Athindreya Srinivas 0 0 0 0 0 0
24 Shakti Spartan Cc Winter 0 0 0 0 0 0
25 M Vazir 0 0 0 0 0 0
26 Saakith Rayarprolu 0 0 0 0 0 0
27 Vishnu Srinivasan 0 0 0 0 0 0
28 Rishi Arjun 0 0 0 0 0 0
29 Srikanthan Nagarajan 0 0 0 0 0 0
30 Bhuvesh Kaul 0 0 0 0 0 0