# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Abhishek Kattuparambil 3 0 0 1 5 9
2 Shashank Vittaladevaram 5 0 0 0 0 5
3 Viraj Vazir 4 0 0 0 0 4
4 Hasu Patel 4 0 0 0 0 4
5 Sankara Srikantan 2 0 0 0 0 2
6 Viraj Vajir 2 0 0 0 0 2
7 Vikram Bhat 2 0 0 0 0 2
8 Shailesh Patel 1 0 0 0 1 2
9 Nikhil Mullapudi 1 0 0 0 0 1
10 Rishi Mehta 1 0 0 0 0 1
11 Vikram Bhat 1 0 0 0 0 1
12 Maulin Vajir 1 0 0 0 0 1
13 Tamim Khan 1 0 0 0 0 1
14 j Deol 1 0 0 0 0 1
15 Sohan Bhat 1 0 0 0 0 1
16 Harsh Shah 1 0 0 0 0 1
17 Abhishek Desai 1 0 0 0 0 1
18 Sakith Rayapolu 1 0 0 0 0 1
19 Sakthi Karimanal 0 0 0 1 0 1