# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Mrugesh Pankhaniya 5 0 0 0 0 5
2 Kunjan Modi 4 0 0 0 0 4
3 Amjad Ali 3 0 0 0 0 3
4 Rajendra Badadre 2 0 0 0 0 2
5 Arshad Kazmi 2 0 0 0 0 2
6 Saurabh Sule 2 0 0 0 0 2
7 Vikram Aluk 1 0 0 0 0 1
8 Deepak Bhat 1 0 0 0 0 1
9 Sai Krishna 1 0 0 0 0 1
10 Luxmi Dutt Sharma 1 0 0 0 0 1
11 Raj Pajjo 0 0 1 0 0 1
12 Nishant Sharma 0 0 1 0 0 1
13 Ameresh Sl Lions 0 0 0 0 0 0
14 Roop Virk 0 0 0 0 0 0
15 Ram Kumar 0 0 0 0 0 0
16 Daman Singh 0 0 0 0 0 0
17 Jagan Devaraj 0 0 0 0 0 0
18 Amod Sawant 0 0 0 0 0 0
19 Siva Rai 0 0 0 0 0 0
20 Rajdeepsingh Pahwa 0 0 0 0 0 0
21 Magesh Sl Lions 0 0 0 0 0 0
22 Sushil Dhar 0 0 0 0 0 0
23 Ranjeeth Singh 0 0 0 0 0 0
24 Ranjeet Chhabra 0 0 0 0 0 0
25 Umar Choudary 0 0 0 0 0 0
26 Pramod Sl Lions 0 0 0 0 0 0
27 Mrugesh Pankhaniya 0 0 0 0 0 0