# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Tushar Desai 7 0 0 2 9
2 Karthik Rayala 5 0 3 0 8
3 Krishnan Sasikumar 6 0 0 0 6
4 Masi Mohammed 5 0 0 0 5
5 Rajiv Sharma 4 0 0 0 4
6 Dilip Tummala 3 0 0 0 3
7 Anoop Dhaliwal 3 0 0 0 3
8 Sai Gajula 2 0 1 0 3
9 Sudhakar Arumugham 1 0 2 0 3
10 Suresh Chirukuri 2 0 0 0 2
11 Ram Prasad 2 0 0 0 2
12 Karthik Bhatt 2 0 0 0 2
13 Jaideep Shah 2 0 0 0 2
14 Ravi Porandla 1 0 0 0 1
15 Ram Reddy 1 0 0 0 1
16 Rajiv Onat 1 0 0 0 1
17 Karthik k Linga 1 0 0 0 1