# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Akash Jagannath 4 0 1 0 0 5
2 Roshan Varsdarajan 3 0 1 0 0 4
3 Zach Zadoo 3 0 0 0 0 3
4 Karan Kumar 2 0 1 0 0 3
5 Anirudh Shankar 2 0 1 0 0 3
6 Barani Prabakar 2 0 1 0 0 3
7 Kamesh Stanford Smilers 1 0 1 0 1 3
8 Jayanth Chakravarthy 2 0 0 0 0 2
9 Vinay Suri 2 0 0 0 0 2
10 V S 2 0 0 0 0 2
11 Sumanth Pavuluri 1 0 1 0 0 2
12 Amrith Singh 1 0 1 0 0 2
13 S V 0 0 2 0 0 2
14 Sridhar Stanford Smilers 1 0 0 0 0 1
15 Rohan Chandran 1 0 0 0 0 1
16 Sidhanth Sharma 1 0 0 0 0 1
17 Pranay Suri 1 0 0 0 0 1
18 R N 0 0 1 0 0 1
19 A Shankar 0 0 1 0 0 1
20 Rishab Nanda 0 0 1 0 0 1
21 S Sharma 0 0 0 0 0 0
22 S S 0 0 0 0 0 0
23 Mahesh Krishnamurthy 0 0 0 0 0 0
24 Mihir Buty 0 0 0 0 0 0
25 Arsh Buch 0 0 0 0 0 0
26 K Kumar 0 0 0 0 0 0
27 R P 0 0 0 0 0 0
28 P Suri 0 0 0 0 0 0
29 Bob Zadoo 0 0 0 0 0 0
30 J Chakravarthy 0 0 0 0 0 0
31 Prem Suri 0 0 0 0 0 0
32 Karthik Manimaran 0 0 0 0 0 0
33 Sidharth Narayan 0 0 0 0 0 0
34 Z Zadoo 0 0 0 0 0 0
35 B P 0 0 0 0 0 0
36 V Suri 0 0 0 0 0 0
37 B Zadoo 0 0 0 0 0 0
38 N S 0 0 0 0 0 0
39 K Seetharaman 0 0 0 0 0 0