# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Akash Jagannath 4 0 1 0 0 5
2 Roshan Varsdarajan 3 0 1 0 0 4
3 Zach Zadoo 3 0 0 0 0 3
4 Barani Prabakar 2 0 1 0 0 3
5 Karan Kumar 2 0 1 0 0 3
6 Anirudh Shankar 2 0 1 0 0 3
7 Kamesh Stanford Smilers 1 0 1 0 1 3
8 V S 2 0 0 0 0 2
9 Jayanth Chakravarthy 2 0 0 0 0 2
10 Vinay Suri 2 0 0 0 0 2
11 Amrith Singh 1 0 1 0 0 2
12 Sumanth Pavuluri 1 0 1 0 0 2
13 S V 0 0 2 0 0 2
14 Pranay Suri 1 0 0 0 0 1
15 Sidhanth Sharma 1 0 0 0 0 1
16 Rohan Chandran 1 0 0 0 0 1
17 Sridhar Stanford Smilers 1 0 0 0 0 1
18 R N 0 0 1 0 0 1
19 Rishab Nanda 0 0 1 0 0 1
20 A Shankar 0 0 1 0 0 1
21 R P 0 0 0 0 0 0
22 P Suri 0 0 0 0 0 0
23 K Kumar 0 0 0 0 0 0
24 Arsh Buch 0 0 0 0 0 0
25 Mahesh Krishnamurthy 0 0 0 0 0 0
26 B P 0 0 0 0 0 0
27 V Suri 0 0 0 0 0 0
28 Z Zadoo 0 0 0 0 0 0
29 Karthik Manimaran 0 0 0 0 0 0
30 Bob Zadoo 0 0 0 0 0 0
31 Mihir Buty 0 0 0 0 0 0
32 S S 0 0 0 0 0 0
33 S Sharma 0 0 0 0 0 0
34 N S 0 0 0 0 0 0
35 K Seetharaman 0 0 0 0 0 0
36 B Zadoo 0 0 0 0 0 0
37 Sidharth Narayan 0 0 0 0 0 0
38 Prem Suri 0 0 0 0 0 0
39 J Chakravarthy 0 0 0 0 0 0