# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Akash Jagannath 4 0 0 1 0 5
2 Roshan Varsdarajan 3 0 0 1 0 4
3 Zach Zadoo 3 0 0 0 0 3
4 Barani Prabakar 2 0 0 1 0 3
5 Anirudh Shankar 2 0 0 1 0 3
6 Karan Kumar 2 0 0 1 0 3
7 Kamesh Stanford Smilers 1 0 0 1 1 3
8 Vinay Suri 2 0 0 0 0 2
9 v s 2 0 0 0 0 2
10 Jayanth Chakravarthy 2 0 0 0 0 2
11 Amrith Singh 1 0 0 1 0 2
12 Sumanth Pavuluri 1 0 0 1 0 2
13 s v 0 0 0 2 0 2
14 Pranay Suri 1 0 0 0 0 1
15 Sridhar Stanford Smilers 1 0 0 0 0 1
16 Sidhanth Sharma 1 0 0 0 0 1
17 Rohan Chandran 1 0 0 0 0 1
18 Rishab Nanda 0 0 0 1 0 1
19 r n 0 0 0 1 0 1
20 a Shankar 0 0 0 1 0 1