# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Sheryar Khan 4 0 1 0 0 5
2 Krish De Silva 3 0 0 0 2 5
3 Santhosh Lelsani 3 0 0 0 0 3
4 Saqib Saleem 2 0 1 0 0 3
5 Ozair Nana 2 0 0 0 0 2
6 Vishnu Chapalamadugu 2 0 0 0 0 2
7 Kaushick Naidu 2 0 0 0 0 2
8 Joe Slater 1 0 1 0 0 2
9 Mihaly Szigeti 1 0 0 0 0 1
10 Shaqib Shaikh 1 0 0 0 0 1
11 Rahul Khona 1 0 0 0 0 1
12 Jaspreet Singh 0 0 1 0 0 1
13 Sunny Singh 0 0 1 0 0 1
14 Gagan Singh 0 0 0 0 0 0
15 Karan Marin Blues 0 0 0 0 0 0
16 Bobby Marin Blues 0 0 0 0 0 0
17 Syed Anas Munir 0 0 0 0 0 0
18 Sitesh Passah 0 0 0 0 0 0
19 Zulkif Nana 0 0 0 0 0 0
20 R Singh 0 0 0 0 0 0
21 Faisal Bham 0 0 0 0 0 0
22 Shejad Lakdawala 0 0 0 0 0 0
23 Tahir Marin Blues 0 0 0 0 0 0
24 Tanuj Manda 0 0 0 0 0 0
25 Hassam Khan 0 0 0 0 0 0
26 Shoaib Saleem 0 0 0 0 0 0
27 Rammi Marin Blues 0 0 0 0 0 0
28 Saad Khan 0 0 0 0 0 0