# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Raja Dammalapati 5 0 0 2 0 7
2 Raja Singh 5 0 0 1 1 7
3 Chitrajit Chandrashekar 6 0 0 0 0 6
4 Akhil Tummala 3 0 0 2 0 5
5 Kedar Lahurikar 2 0 0 1 0 3
6 Akshay Virdhe 2 0 0 0 0 2
7 Teja Goda 2 0 0 0 0 2
8 Gopi Bandi 2 0 0 0 0 2
9 Muddasar Shah 2 0 0 0 0 2
10 Kranthi Siddagoni 2 0 0 0 0 2
11 Srini Reddy 1 0 0 1 0 2
12 Durgaraj Mathur 1 0 0 0 0 1
13 Vivek Sampath 1 0 0 0 0 1
14 Hassan Shah 1 0 0 0 0 1
15 Sundar Sankaran 1 0 0 0 0 1
16 Gowtham Karavadi 1 0 0 0 0 1
17 Sourabh Dargan 1 0 0 0 0 1
18 Ram Appikatla 1 0 0 0 0 1
19 Rajeev Thiruvengadam 1 0 0 0 0 1
20 Chinmay Zanpure 1 0 0 0 0 1
21 Rachit Sharma 1 0 0 0 0 1
22 Anand Dumbre 1 0 0 0 0 1
23 Megharaj Bhosale 1 0 0 0 0 1
24 Siddharth Joshi 0 0 0 1 0 1
25 Abhishek Singh 0 0 0 1 0 1