# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Srijith Kumar Sunil 5 0 0 1 6
2 Pandiarajan Subramani 3 0 0 2 5
3 Sridharan Subramanian 2 0 2 0 4
4 Sriram Rangarajan 3 0 0 0 3
5 Lalith Damaraju 3 0 0 0 3
6 Vinay Dutt 2 0 0 0 2
7 Saurabh Singh 2 0 0 0 2
8 Sunil Kumar 2 0 0 0 2
9 Rajesh Shiggaon 2 0 0 0 2
10 Dinesh Kanna 2 0 0 0 2
11 m n 1 0 0 1 2
12 Deep Saini 1 0 0 0 1
13 Suprav Goswami 1 0 0 0 1
14 Srikanth Anthagiri 1 0 0 0 1
15 Sitanshu Bhuria 1 0 0 0 1
16 Rocky Singh 1 0 0 0 1
17 r Sunil 1 0 0 0 1
18 Prashant Jaganathan 1 0 0 0 1
19 Harpreet 7ef4fd1c 1 0 0 0 1
20 h Parikh 1 0 0 0 1
21 Sameer Sayed 0 0 1 0 1