# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Roy Silva 4 0 1 0 0 5
2 Nisarg Patel 3 0 2 0 0 5
3 Vibhav Altekar 4 0 0 0 0 4
4 Awais Zia 4 0 0 0 0 4
5 Sheryar Khan 4 0 0 0 0 4
6 Vinay Suri Ncca 4 0 0 0 0 4
7 Elmore Hutchison 4 0 0 0 0 4
8 Saqib Saleem 3 0 1 0 0 4
9 Raman Singh 3 0 1 0 0 4
10 Sameer Sayed 2 0 0 0 2 4
11 Ritesh Kadu 2 0 0 0 2 4
12 Jaskaran Malhotra 3 0 0 0 0 3
13 Arsh Buch 3 0 0 0 0 3
14 Srinivas Salver 3 0 0 0 0 3
15 Mahesh Krishnamurthy Ncca 3 0 0 0 0 3
16 Imran Khan 3 0 0 0 0 3
17 Ash Preset 2 0 1 0 0 3
18 Zach Zadoo 1 0 1 0 1 3
19 Govind Unkalkar 2 0 0 0 0 2
20 Ajay Vatipali 2 0 0 0 0 2
21 Arshpreet Singh 2 0 0 0 0 2
22 Muhammad Saleem Musatafa 2 0 0 0 0 2
23 Naren P 2 0 0 0 0 2
24 Hemi Khaira 2 0 0 0 0 2
25 Saurabh Verma 2 0 0 0 0 2
26 Jayavel Shanmugam 2 0 0 0 0 2
27 Srikanth Varma 2 0 0 0 0 2
28 Neeraj Goel 2 0 0 0 0 2
29 Ankur Makhija 2 0 0 0 0 2
30 Arjun Thyagarajan 2 0 0 0 0 2
31 Nauman Mustafa 2 0 0 0 0 2
32 Srinivasan Mohan 2 0 0 0 0 2
33 Prumjot Panesar 2 0 0 0 0 2
34 Kiran Keerthi 1 0 1 0 0 2
35 Waqas Haider 1 0 1 0 0 2
36 Santhosh Lelsani 1 0 1 0 0 2
37 Anwar Ahmad 1 0 1 0 0 2
38 Krishneal Goel 1 0 0 0 0 1
39 Shantanu Divekar 1 0 0 0 0 1
40 Navanpreet Brar 1 0 0 0 0 1
41 Barani Prabakar 1 0 0 0 0 1
42 Rahul I 1 0 0 0 0 1
43 Asela Jayasinghe 1 0 0 0 0 1
44 Sukhwant Sekhon Gabber 1 0 0 0 0 1
45 Mehul Dave 1 0 0 0 0 1
46 Ranvir Kumar 1 0 0 0 0 1
47 Arshdeep Jammu 1 0 0 0 0 1
48 Kuldeep Singh 1 0 0 0 0 1
49 Rocky Singh 1 0 0 0 0 1
50 Pranay Suri 1 0 0 0 0 1
51 Keshav Yadav 1 0 0 0 0 1
52 Sriram Rangarajan 1 0 0 0 0 1
53 Harmandeep Kumar 1 0 0 0 0 1
54 Sunny Singh 1 0 0 0 0 1
55 Jatinder Singh 0 0 1 0 0 1
56 Saad Khan 0 0 1 0 0 1
57 Srijith Kumar Sunil 0 0 1 0 0 1
58 Sunny Dhami 0 0 1 0 0 1
59 Snehal Fulzele 0 0 0 0 0 0
60 Saeed Ahmed 0 0 0 0 0 0
61 Karim Sakhi 0 0 0 0 0 0
62 Teerth Patel 0 0 0 0 0 0
63 Adela Jayasinghe 0 0 0 0 0 0
64 Abhi Singh 0 0 0 0 0 0
65 Adrian Ali 0 0 0 0 0 0
66 Adnan Aslam 0 0 0 0 0 0
67 Roshan Vardarajan Ncca 0 0 0 0 0 0
68 Shafiq Khan 0 0 0 0 0 0
69 Karthik Bhat 0 0 0 0 0 0
70 Sujesh Pulikkal 0 0 0 0 0 0
71 Vivek Desai 0 0 0 0 0 0
72 Jodha Sandhu 0 0 0 0 0 0
73 Krishna Prasad 0 0 0 0 0 0
74 Ravi Suri 0 0 0 0 0 0
75 Harpreet Pannu 0 0 0 0 0 0
76 Sohan Bhat 0 0 0 0 0 0
77 Ahmad Amin 0 0 0 0 0 0
78 Kiran Keerthi 0 0 0 0 0 0