# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Roy Silva 4 0 1 0 0 5
2 Nisarg Patel 3 0 2 0 0 5
3 Vibhav Altekar 4 0 0 0 0 4
4 Awais Zia 4 0 0 0 0 4
5 Elmore Hutchison 4 0 0 0 0 4
6 Sheryar Khan 4 0 0 0 0 4
7 Vinay Suri Ncca 4 0 0 0 0 4
8 Saqib Saleem 3 0 1 0 0 4
9 Raman Singh 3 0 1 0 0 4
10 Sameer Sayed 2 0 0 0 2 4
11 Ritesh Kadu 2 0 0 0 2 4
12 Jaskaran Malhotra 3 0 0 0 0 3
13 Arsh Buch 3 0 0 0 0 3
14 Srinivas Salver 3 0 0 0 0 3
15 Imran Khan 3 0 0 0 0 3
16 Mahesh Krishnamurthy Ncca 3 0 0 0 0 3
17 Ash Preset 2 0 1 0 0 3
18 Zach Zadoo 1 0 1 0 1 3
19 Govind Unkalkar 2 0 0 0 0 2
20 Ajay Vatipali 2 0 0 0 0 2
21 Arshpreet Singh 2 0 0 0 0 2
22 Muhammad Saleem Musatafa 2 0 0 0 0 2
23 Naren p 2 0 0 0 0 2
24 Hemi Khaira 2 0 0 0 0 2
25 Saurabh Verma 2 0 0 0 0 2
26 Jayavel Shanmugam 2 0 0 0 0 2
27 Srikanth Varma 2 0 0 0 0 2
28 Ankur Makhija 2 0 0 0 0 2
29 Neeraj Goel 2 0 0 0 0 2
30 Arjun Thyagarajan 2 0 0 0 0 2
31 Srinivasan Mohan 2 0 0 0 0 2
32 Nauman Mustafa 2 0 0 0 0 2
33 Prumjot Panesar 2 0 0 0 0 2
34 Kiran Keerthi 1 0 1 0 0 2
35 Waqas Haider 1 0 1 0 0 2
36 Santhosh Lelsani 1 0 1 0 0 2
37 Anwar Ahmad 1 0 1 0 0 2
38 Krishneal Goel 1 0 0 0 0 1
39 Shantanu Divekar 1 0 0 0 0 1
40 Navanpreet Brar 1 0 0 0 0 1
41 Barani Prabakar 1 0 0 0 0 1
42 Rahul i 1 0 0 0 0 1
43 Sukhwant Sekhon Gabber 1 0 0 0 0 1
44 Asela Jayasinghe 1 0 0 0 0 1
45 Arshdeep Jammu 1 0 0 0 0 1
46 Kuldeep Singh 1 0 0 0 0 1
47 Keshav Yadav 1 0 0 0 0 1
48 Harmandeep Kumar 1 0 0 0 0 1
49 Mehul Dave 1 0 0 0 0 1
50 Rocky Singh 1 0 0 0 0 1
51 Pranay Suri 1 0 0 0 0 1
52 Sunny Singh 1 0 0 0 0 1
53 Sriram Rangarajan 1 0 0 0 0 1
54 Ranvir Kumar 1 0 0 0 0 1
55 Jatinder Singh 0 0 1 0 0 1
56 Saad Khan 0 0 1 0 0 1
57 Srijith Kumar Sunil 0 0 1 0 0 1
58 Sunny Dhami 0 0 1 0 0 1