# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Roy Silva 4 0 0 1 0 5
2 Nisarg Patel 3 0 0 2 0 5
3 Awais Zia 4 0 0 0 0 4
4 Vinay Suri Ncca 4 0 0 0 0 4
5 Sheryar Khan 4 0 0 0 0 4
6 Vibhav Altekar 4 0 0 0 0 4
7 Elmore Hutchison 4 0 0 0 0 4
8 Raman Singh 3 0 0 1 0 4
9 Saqib Saleem 3 0 0 1 0 4
10 Sameer Sayed 2 0 0 0 2 4
11 Ritesh Kadu 2 0 0 0 2 4
12 Arsh Buch 3 0 0 0 0 3
13 Jaskaran Malhotra 3 0 0 0 0 3
14 Srinivas Salver 3 0 0 0 0 3
15 Imran Khan 3 0 0 0 0 3
16 Mahesh Krishnamurthy Ncca 3 0 0 0 0 3
17 Ash Preset 2 0 0 1 0 3
18 Zach Zadoo 1 0 0 1 1 3
19 Arjun Thyagarajan 2 0 0 0 0 2
20 Jayavel Shanmugam 2 0 0 0 0 2
21 Muhammad Saleem Musatafa 2 0 0 0 0 2
22 Srinivasan Mohan 2 0 0 0 0 2
23 Prumjot Panesar 2 0 0 0 0 2
24 Ajay Vatipali 2 0 0 0 0 2
25 Srikanth Varma 2 0 0 0 0 2
26 Neeraj Goel 2 0 0 0 0 2
27 Hemi Khaira 2 0 0 0 0 2
28 Ankur Makhija 2 0 0 0 0 2
29 Saurabh Verma 2 0 0 0 0 2
30 Arshpreet Singh 2 0 0 0 0 2
31 Nauman Mustafa 2 0 0 0 0 2
32 Govind Unkalkar 2 0 0 0 0 2
33 Naren p 2 0 0 0 0 2
34 Santhosh Lelsani 1 0 0 1 0 2
35 Kiran Keerthi 1 0 0 1 0 2
36 Waqas Haider 1 0 0 1 0 2
37 Anwar Ahmed 1 0 0 1 0 2
38 Rahul i 1 0 0 0 0 1
39 Krishneal Goel 1 0 0 0 0 1
40 Barani Prabakar 1 0 0 0 0 1
41 Mehul Dave 1 0 0 0 0 1
42 Rocky Singh 1 0 0 0 0 1
43 Pranay Suri 1 0 0 0 0 1
44 Kuldeep Singh 1 0 0 0 0 1
45 Shantanu Divekar 1 0 0 0 0 1
46 Asela Jayasinghe 1 0 0 0 0 1
47 Navanpreet Singh 1 0 0 0 0 1
48 Sunny Singh 1 0 0 0 0 1
49 Harmandeep Kumar 1 0 0 0 0 1
50 Ranvir Kumar 1 0 0 0 0 1
51 Sukhwant Sekhon Gabber 1 0 0 0 0 1
52 Keshav Yadav 1 0 0 0 0 1
53 Arshdeep Jammu 1 0 0 0 0 1
54 Sriram Rangarajan 1 0 0 0 0 1
55 Saad Khan 0 0 0 1 0 1
56 Sunny Dhami 0 0 0 1 0 1
57 Srijith Kumar Sunil 0 0 0 1 0 1
58 Jatinder Singh 0 0 0 1 0 1