# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Roy Silva 4 0 1 0 5
2 Nisarg Patel 3 0 2 0 5
3 Vinay Suri Ncca 4 0 0 0 4
4 Vibhav Altekar 4 0 0 0 4
5 Elmore Hutchison 4 0 0 0 4
6 Awais Zia 4 0 0 0 4
7 Sheryar Khan 4 0 0 0 4
8 Saqib Saleem 3 0 1 0 4
9 Raman Singh 3 0 1 0 4
10 Sameer Sayed 2 0 0 2 4
11 Ritesh Kadu 2 0 0 2 4
12 Mahesh Krishnamurthy Ncca 3 0 0 0 3
13 Jaskaran Malhotra 3 0 0 0 3
14 Imran Khan 3 0 0 0 3
15 Srinivas Salver 3 0 0 0 3
16 Arsh Buch 3 0 0 0 3
17 Ash Preset 2 0 1 0 3
18 Zach Zadoo Ncca 1 0 1 1 3
19 Prumjot Panesar 2 0 0 0 2
20 Neeraj Goel 2 0 0 0 2
21 Nauman Mustafa 2 0 0 0 2
22 Naren p 2 0 0 0 2
23 Muhammad Saleem Musatafa 2 0 0 0 2
24 Jayavel Shanmugam 2 0 0 0 2
25 Hemi Khaira 2 0 0 0 2
26 Govind Unkalkar 2 0 0 0 2
27 Srinivasan Mohan 2 0 0 0 2
28 Srikanth Varma 2 0 0 0 2
29 Saurabh Verma 2 0 0 0 2
30 Arshpreet Singh 2 0 0 0 2
31 Arjun Thyagarajan 2 0 0 0 2
32 Ajay Vatipali 2 0 0 0 2
33 Ankur Makhija 2 0 0 0 2
34 Kiran Keerthi 1 0 1 0 2
35 Santhosh Lelsani 1 0 1 0 2
36 Anwar Ahmed 1 0 1 0 2
37 Waqas Haider 1 0 1 0 2
38 Rahul i 1 0 0 0 1
39 Krishneal Goel 1 0 0 0 1
40 Navanpreet Singh 1 0 0 0 1
41 Mehul Dave 1 0 0 0 1
42 Kuldeep Singh 1 0 0 0 1
43 Keshav Yadav 1 0 0 0 1
44 Sunny Singh 1 0 0 0 1
45 Harmandeep Kumar 1 0 0 0 1
46 Sukhwant Sekhon Gabber 1 0 0 0 1
47 Sriram Rangarajan 1 0 0 0 1
48 Barani p Barani 1 0 0 0 1
49 Shantanu Divekar 1 0 0 0 1
50 Asela Jayasinghe 1 0 0 0 1
51 Arshdeep Jammu 1 0 0 0 1
52 Rocky Singh 1 0 0 0 1
53 Pranay Suri 1 0 0 0 1
54 Ranvir Kumar 1 0 0 0 1
55 Saad Khan 0 0 1 0 1
56 Sunny Dhami 0 0 1 0 1
57 Srijith Kumar Sunil 0 0 1 0 1
58 Jatinder Singh 0 0 1 0 1