# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Jay Mehta 22 0 3 0 0 25
2 Nitin Gaonker 15 0 0 0 3 18
3 Sapan More 9 0 1 0 0 10
4 Akshay Jaswal 8 0 1 0 0 9
5 Prateek Tandon 8 0 0 0 0 8
6 Abishek Manian 7 0 0 0 1 8
7 Barshal Dhir 5 0 2 0 0 7
8 Vignesh Kumar Kathiresan Vicky 5 0 0 0 0 5
9 Amit Sharma 4 0 0 0 0 4
10 Praharsh Anisetty 4 0 0 0 0 4
11 Ramkumar Karun 3 0 1 0 0 4
12 Jatinder Singh 2 0 1 0 0 3
13 Zain Gujjar 1 0 2 0 0 3
14 Hyder Gowher 2 0 0 0 0 2
15 Arya Gupta 2 0 0 0 0 2
16 Nadeem Solanki 2 0 0 0 0 2
17 Taimur Kashif 2 0 0 0 0 2
18 Hari Prasad Nandakumar 1 0 0 0 0 1
19 Zia Khan 1 0 0 0 0 1
20 Sohan Bhat 0 0 1 0 0 1
21 Chinniah Pandiyan 0 0 0 0 0 0
22 Shafiq Khan 0 0 0 0 0 0
23 N Haider 0 0 0 0 0 0
24 Ramkumar Uc Cavaliers 0 0 0 0 0 0
25 T Kasheef 0 0 0 0 0 0
26 A Sharma 0 0 0 0 0 0
27 Anand Uc Cavaliers 0 0 0 0 0 0
28 Ranjit Nirmale 0 0 0 0 0 0
29 Srikanth Varma 0 0 0 0 0 0
30 Neil Tagare 0 0 0 0 0 0
31 S Khan 0 0 0 0 0 0