# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Santosh Kurmana 8 0 1 0 9
2 Venkanna Dora Ghatta 7 0 0 2 9
3 Shashank Belvadi 8 0 0 0 8
4 Sunder Sarangan 6 0 1 0 7
5 Pramod Patlolla 4 0 0 0 4
6 Vijay Gadde 3 0 1 0 4
7 Abhishek Mendhekar 3 0 0 0 3
8 Raj Badoni 3 0 0 0 3
9 Baba Prasad 3 0 0 0 3
10 Ajay Desai 2 0 1 0 3
11 Mayank Bhatnagar 2 0 0 0 2
12 Jimmy Sinha 2 0 0 0 2
13 Asif Iqbal 2 0 0 0 2
14 Ahsan Iqbal 2 0 0 0 2
15 Vishnu Srinivasan 1 0 1 0 2
16 Amarendra Kumar 1 0 0 0 1
17 Vatsal Vaghela 1 0 0 0 1
18 Sohail Pathan 1 0 0 0 1
19 Ranjan Patel 1 0 0 0 1
20 Pankaj Kumar 1 0 0 0 1
21 Nabeel Ahamed 1 0 0 0 1
22 Atif Lodhi 1 0 0 0 1
23 Abhishek Bhagavatula 1 0 0 0 1
24 Abhishek Bissht 1 0 0 0 1
25 Priyankar Padmanaban 0 0 1 0 1
26 Bharth Ram r 0 0 1 0 1