# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Santosh Kurmana 8 0 1 0 0 9
2 Venkanna Dora G 7 0 0 0 2 9
3 Shashank Belvadi 8 0 0 0 0 8
4 Sunder Sarangan 6 0 1 0 0 7
5 Pramod Patlolla 4 0 0 0 0 4
6 Vijay Gadde 3 0 1 0 0 4
7 Baba Prasad Pendyala 3 0 0 0 0 3
8 Abhishek Mendhekar 3 0 0 0 0 3
9 Raj Badoni 3 0 0 0 0 3
10 Ajay Desai 2 0 1 0 0 3
11 Mayank Bhatnagar 2 0 0 0 0 2
12 Jimmy Sinha 2 0 0 0 0 2
13 Asif Iqbal 2 0 0 0 0 2
14 Ahsan Iqbal 2 0 0 0 0 2
15 Vishnu Srinivasan 1 0 1 0 0 2
16 Ranjan Patel 1 0 0 0 0 1
17 Abhishek Bissht 1 0 0 0 0 1
18 Pankaj Kumar 1 0 0 0 0 1
19 Nabeel Ahamed 1 0 0 0 0 1
20 Abhishek Bhagavatula 1 0 0 0 0 1
21 Vatsal Vaghela 1 0 0 0 0 1
22 Atif Lodhi 1 0 0 0 0 1
23 Sohail Pathan 1 0 0 0 0 1
24 Amarendra Kumar 1 0 0 0 0 1
25 Bharth Ram R 0 0 1 0 0 1
26 Priyankar Padmanaban 0 0 1 0 0 1
27 M Bhosale 0 0 0 0 0 0
28 Mahesh Chilli Sccc 0 0 0 0 0 0
29 A Bhagavatulla 0 0 0 0 0 0
30 Megharaj Bhosale 0 0 0 0 0 0
31 Pramod Sunnyvale Dynamos 0 0 0 0 0 0
32 A Gunturi 0 0 0 0 0 0
33 Neeraj Vaghela 0 0 0 0 0 0
34 V Vaghela 0 0 0 0 0 0
35 Bharat Sunnyvale Dynamos 0 0 0 0 0 0
36 S Shiv 0 0 0 0 0 0
37 N Ahmed 0 0 0 0 0 0
38 Bharat Ram 0 0 0 0 0 0
39 Madhu Chellappa 0 0 0 0 0 0
40 A Bhagavatula 0 0 0 0 0 0
41 Jwal Shelat 0 0 0 0 0 0
42 S Shivakumar 0 0 0 0 0 0
43 Bharath Bhaskar 0 0 0 0 0 0
44 Madhu M 0 0 0 0 0 0
45 Jag Singh 0 0 0 0 0 0
46 R Srirangarajan 0 0 0 0 0 0
47 A Murthy 0 0 0 0 0 0
48 S Shivkumar 0 0 0 0 0 0
49 S Chegu 0 0 0 0 0 0
50 P Padmanabhan 0 0 0 0 0 0
51 Gireesh Subramanya 0 0 0 0 0 0
52 Chetan Shah 0 0 0 0 0 0
53 B Ram 0 0 0 0 0 0
54 M Beat Agar 0 0 0 0 0 0
55 A B 0 0 0 0 0 0
56 Akhil Arunachala 0 0 0 0 0 0