# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Megharaj Bhosale 6 0 0 5 0 11
2 Rohan Shah 7 0 0 3 0 10
3 Arun Dayakar 9 0 0 0 0 9
4 Venkanna Dora Ghatta 6 0 0 1 2 9
5 Hari Chirra 6 0 0 0 0 6
6 Vishnu Srinivasan 5 0 0 1 0 6
7 Akshay Kale 4 0 0 2 0 6
8 Athul Ramkumar 5 0 0 0 0 5
9 Abhishek Bhagavatula 4 0 0 0 0 4
10 Sathy Arumugam 2 0 0 2 0 4
11 Nabeel Ahamed 3 0 0 0 0 3
12 Priyankar Padmanaban 3 0 0 0 0 3
13 Anoop Krishnan 1 0 0 0 2 3
14 Anoop g 2 0 0 0 0 2
15 Asif Iqbal 2 0 0 0 0 2
16 Gireesh Subramanya 2 0 0 0 0 2
17 Jwal Shelat 2 0 0 0 0 2
18 Jimmy Sinha 1 0 0 0 1 2
19 Nikhil Mullapudi 1 0 0 0 0 1
20 Bharth Ram r 1 0 0 0 0 1
21 Chetan Shah 1 0 0 0 0 1
22 Madhu Chellappa 1 0 0 0 0 1
23 Rajroshan Sawhney 1 0 0 0 0 1
24 Ravish Sehgal 1 0 0 0 0 1
25 Shashank Shivakumar 1 0 0 0 0 1
26 Srikanth Mohan 1 0 0 0 0 1
27 Baba Prasad 0 0 0 1 0 1
28 Pramod Sunnyvale Asteroids 0 0 0 1 0 1